מחר, יום חמישי, תילקחנה בדיקות מעבדה עד השעה 08:30, עקב ביקורת המתקיימת במרפאה האזורית.
אנא היערכו בהתאם,
צוות המרפאה