יום שני שלישי ורביעי   22-24/05/17

בין השעות: 09:30 – 06:30

               15:30 – 12:30

               סגירה עד שעה

עידכון שוטף באתר המועצה

WWW.EILOT.ORG.IL

ובאתר הפייסבוק

https://www.facebook.com/hevel.eilot/

נסיעה טובה                

בברכה

בינה נעים

קבטי"ת המועצה