במהלך החודשים דצמבר 2016 – ינואר 2017 יגיעו לקיבוצים לוטן, קטורה ואליפז 10 משפחות עולים במסגרת פרויקט בית ראשון במולדת.
העולים מגיעים עם ציוד מינימלי ובבתים ציוד מצומצם.

document-page-001