המפגש בנושא "תרומתם של בעלי חיים לנביטה וצמיחה של עצי שיטה" עם ד"ר טל פולק, שהיה אמור להתקיים מחר (6.12.17) במרכז מדע - מבוטל.
הודעה על מועד חלופי תפורסם בהמשך.