עיתון "קצה המדבר" יצא גם הוא לחופשת הפסח וישוב בגיליון מורחב ב-1 במאי חג שמח לכל קהילת חבל אילות!