השנה יוקדש "אות הנשיא למתנדב" לעוסקים בצמצום פערים וקידום השיוויון בין מגזרים ובין אוכלוסיות בחברה הישראלית

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות :

אות הנשיא.compressed.pdf