מהמרפאה האזורית נמסר:
התקבלה כעת הודעה מהוועד הארצי של עובדי קופת החולים. לפיה, הם הגיעו להסכמות עם ההנהלה ולא תתקיים שביתה ביום ראשון.
שבת שלום (: