ביום ראשון, 06.05.2018, יתקיים הג'ירו ד'איטליה בחבל אילות ובעיר אילת!
ביום זה, קו 20 יפעל כרגיל עד השעה 12:30 ויחזור לפעול כרגיל בשעה 19:00.

לו"ז קו 20 האחרון לפני סגירת הכבישים:
12:00 מאילת ועד יהל בלבד
12:15 מנאות סמדר עד לאילת בלבד
שאטל מיהל - חבירה לאוטובוס שיוצא מנאות סמדר בשעה 12:15

הסעות תלמידים:

  • בשעה 13:00 יתקיים פיזור מרוכז מבית הספר לכל הישובים
  • לא תהיינה הסעות לחוגים החל מהשעה 13:00
  • לא תהיינה הסעות נוספות מבית הספר לתלמידים במהלך היום

הסעות נוספות:

  • 11:30 איסוף מאילת - קו חינוך מיוחד
  • קו לקשישים יתקיים כרגיל ללא שינוי
  • הסעת העובדים תוקדם לשעה 14:15
  • לא תהיינה הסעות לחינוך ולמרפאה החל מהשעה 13:00