מועצה אזורית חבל אילות הינה המועצה הדרומית בארץ, ומתאפיינת בשטחים פתוחים איכותיים ומגוונים המהווים משאב נופי, סביבתי וכלכלי ליישובים ולפעילות האדם באזור המעוגנים בסביבתם הערכית.
ריחוקה הגיאוגרפי של המועצה מהווה אתגר בפיתוחה, ועם זאת מאפשר לה ליהנות מערכים טבעיים ונופיים ומתחושת מרחב ההולכים ומתמעטים במרכז הארץ, על הפוטנציאל התיירותי הטמון בהם, מתנאי אקלים ייחודיים המתאימים לחקלאות מדברית מתקדמת ומהווים פוטנציאל לפיתוח אנרגיה מתחדשת, וכן מיישובים המבוססים על לכידות חברתית וקהילתית.

שטח המועצה עומד על כ- 2.2 מיליון דונם, והוא משתרע מהגבול עם ירדן במזרח ועד הגבול עם מצרים במערב, ומהווה את העורף המדברי לעיר התיירות והנופש אילת, בדרומו. מרביתם המכריע של שטחי המועצה הנם שטחים פתוחים מדבריים, המשמשים לשמורות טבע, שטחי אש, חקלאות מתקדמת ומודרנית – מטעי תמרים, גידול ירקות, משק חלב וחקלאות ימית. בחבל מתגוררים כ- 4,500 נפש, ב- 10 קיבוצים, שני יישובים קהילתיים ושיכון משפחות צבאי אחד, מרביתם מרוכזים בערבה ובבקעת קטורה ועובדה.

למרות שטחה הנרחב של המועצה, עיקר סוגיות התכנון והפיתוח בתחומה מתרכזות במישורי הערבה הדרומית, ובהם איתור שטחים המתאימים לפיתוח חקלאי והתיישבותי, כמו גם, פרישת מוקדי טיילות ותיירות, איתור שטחים לאנרגיה מתחדשת, שיקום נופי של אזורים מופרים (כגון אתרי הכרייה בתמנע) - תוך מינוף ייחודו של האזור, שמירה על איכויותיו וצביונו. אתגר זה מתעצם נוכח מגמות תכנון ופיתוח של מתקני תשתית ארציים, דוגמת שדה התעופה רמון ומסילת הרכבת לאילת, אשר מהווים הזדמנות לפיתוח האזור מחד, ועלולים לפגוע בשטחים הפתוחים, מאידך.

על מנת שתכנית אב לשטחים פתוחים בשטחי המועצה תוכל לפעול ולתת פתרון מיטבי של סוגיות אלו מתוך ראייה כוללת, לפיה מרכיבי הנוף הטבעי והאנושי בחבל אילות מהווים יחידת התייחסות אחת המחייבת את שני הצדדים, ייערך הפרויקט בשותפות עם הרשויות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.

מסמך מדיניות:


 

מהלך העבודה:

מצגות


פרוטוקולים