ישנה אפשרות לבצע תשלומים למועצה מבלי להגיע למשרדים.
לידיעתכם! במקרים הבאים, הודעות החיוב נשלחות באופן יזום על ידי מחלקת הגביה במועצה:

  • תשלום אגרת חיסון - על פי צורך
  • תשלום אגרת שילוט - על פי צורך
  • תשלום אגרת רישיון עסק - פעם בשנה

אופן התשלום

ניתן לשלם את התשלומים בשתי דרכים:

באמצעות אתר המועצה - לשם כך, עליכם להיכנס למערכת התשלום הדיגיטלית בכתובת www.eprsys.co.il/payments.asp ולעקוב אחר ההוראות הבאות:

  1. היכנסו ל"תיק תושב" ובחרו במועצה האזורית חבל אילות.


     
  2. בחרו בלשונית "תשלומים" או "תשלומים מזדמנים". במקרה של "תשלומים" - הכניסו מספר מסלקה / שובר (מופיע על שובר התשלום שמגיע בדואר) וקוד / מס' חשבון המשלם (מס' תעודת הזהות של בעל החשבון).


     

לידיעתכם! מומלץ להירשם פעם ראשונה בתיק תושב (אישי)  ואז ניתן יהיה לשלם שובר פתוח לתשלום.

באמצעות הטלפון - יש להתקשר לטלי לוי בטלפון 08-6355735 (שלוחה 735).

*** חדש! שירות קבלת הודעות חיוב במייל ***

ליצירת קשר

ריקי נתן
עוזרת גזברית ואחראית תב"רים
08-6355831

חגית סבאג
גביה
08-6355735