יום ראשון:          10:00-19:00
יום שני:              סגור
יום שלישי:          09:00-14:30
                        16:00-18:00
יום רביעי:           08:30-13:00
יום חמישי:          08:00-16:00
יום שישי:            סגור

בהגיעכם לבית המרקחת לצורך רכישת תרופות, עליכם להצטייד בכרטיס מגנטי של קופ"ח.
לאחר העברת כרטיס מגנטי, יוכל הרוקח להנפיק תרופות.
אם הנכם רוכשים תרופות בעבור אדם אחר, עליכם להצטייד בנוסף לכרטיס המגנטי,
גם בתעודה מזהה של בעל המרשם.
מס' טלפון של חדר תרופות: 08-6225947