לשכת ראש המועצה

בעלי תפקידים בלשכת ראש המועצה

חנן גינת

חנן גינת

ראש המועצה

טלפון: 08-6355834 (שלוחה: 834)

אימייל: HananG@eilot.org.il

סמדר אוחיון-אזואלוס

ראש לשכת ראש המועצה

טלפון: 08-6355834/5 (שלוחה: 834/5)

אימייל: Smadar@eilot.org.il

אורית שוקרי

אורית שוקרי

מזכירה בלשכת ראש המועצה

טלפון: 08-6355836 (שלוחה: 836)

אימייל: sec@eilot.org.il

לשכת מנכ"לית המועצה

בעלי תפקידים בלשכת מנכ"לית המועצה

הדס שפירא

הדס שפירא

מנכ"לית המועצה

טלפון: 08-6355824

סלולרי: 052-2967708

אימייל: Hadass@eilot.org.il

יעל אוסטרובסקי

יעל אוסטרובסקי

מנהלת לשכת המנכ"לית

טלפון: 08-6355743

סלולרי: 054-8039201

אימייל: Yael@eilot.org.il

גילי גדות

גילי גדות

מזכירה בלשכת מנכ"לית ורכזת משאבי אנוש

טלפון: 08-6355837

אימייל: gili@eilot.org.il

משאבי אנוש / כוח אדם

בעלי תפקידים במשאבי אנוש / כוח אדם

גילי גדות

גילי גדות

מזכירה בלשכת מנכ"לית ורכזת משאבי אנוש

טלפון: 08-6355837

אימייל: gili@eilot.org.il

מירב עפרוני

מירב עפרוני

מנהלת משאבי אנוש

טלפון: 08-6355814 (שלוחה: 814)

סלולרי: 052-6044536

אימייל: Meirave@eilot.org.il

דימה צ'יזיק

רכז "בית ראשון במולדת"

טלפון: 052-3383355

צעירים וצמיחה דמוגרפית

בעלי תפקידים בצעירים וצמיחה דמוגרפית

ענבר טובול

מנהלת מחלקת צעירים וצמיחה דמוגרפית

סלולרי: 054-5640110

אימייל: klita@eilot.org.il

מיכל קידר

מיכל קידר

רכזת קליטת עליה ובית ראשון במולדת

טלפון: 08-6305273 (שלוחה: 273)

סלולרי: 054-6735096

אימייל: klita3@eilot.org.il

רעות גת

רכזת מעורבות חברתית מחלקה לצעירים וצמיחה דמוגרפית

טלפון: 08-6305274 (שלוחה: 274)

סלולרי: 052-6039236

אימייל: klita4@eilot.org.il

רונית אוסמו

רונית אוסמו

מנהלת קשרי קהילה

טלפון: 054-979-9139

אימייל: Kehila@eilot.org.il

גיוס משאבים וקשרי חוץ

בעלי תפקידים בגיוס משאבים וקשרי חוץ

ריצ'ארד סאמרס

ריצ'ארד סאמרס

גיוס משאבים וקשרי חוץ

טלפון: 052-6130914

אימייל: richard@eilot.org.il

Richard Summers, Resource Development and International Relations

שרי ברקן

שרי ברקן

מנהלת מחלקת קולות קוראים ואחראית על מעמד האישה ,יועצת ראש המועצה לשוויון מגדרי

טלפון: 08-6355736 (שלוחה: 736)

סלולרי: 052-2748369

אימייל: sheryb@eilot.org.il

חן גדג'

חן גדג'

מזכירה במחלקת גיוס משאבים וקשרי חו"ל

טלפון: 08-9988698

אימייל: MeMash3@eilot.org.il

מבקר

בעלי תפקידים במבקר

אייל גמליאל

מבקר וממונה על תלונות הציבור

אימייל: mevaker@eilot.org.il

הנדסה

בעלי תפקידים בהנדסה

אינג' אופיר לוי

אינג' אופיר לוי

מהנדס המועצה

טלפון: 08-6355801 (שלוחה: 819)

אימייל: Ophir@eilot.org.il

מאור מועלם

מרכז ועדה מקומית ומזכיר מהנדס המועצה

טלפון: 08-6355801 (שלוחה: 801)

סלולרי: 054-9019335

אימייל: maor.mualem@eilot.org.il

מיכל יחזקאל

מזכירה

טלפון: 08-6355820 (שלוחה: 820)

אימייל: michalb@eilot.org.il

אדר' אינגריד הוג

אדריכלית הרשות

טלפון: 08-6355719 (שלוחה: 719)

אימייל: ingrid@eilot.org.il

פלורנסיה פליסציוק

מנהלת פרויקט "בית חדש בערבה"

סלולרי: 050-6865282

אימייל: florencia@eilot.org.il

עדו קלאי

מנהל פרויקטים

טלפון: 08-6355723 (שלוחה: 723)

סלולרי: 054-9799160

אימייל: mepn@eilot.org.il

דודי מור

מנהל מחלקת בינוי ותשתיות

סלולרי: 052-5989674

אימייל: dudi@eilot.org.il

ועדה מקומית לתכנון ובניה

ד"ר חנן גינת

ד"ר חנן גינת

יו"ר הועדה

טלפון: 08-6355834 (שלוחה: 834)

אימייל: HananG@eilot.org.il

אינג' אופיר לוי

אינג' אופיר לוי

מהנדס הועדה

טלפון: 08-6355801 (שלוחה: 819)

אימייל: Ophir@eilot.org.il

מיכאל טרבה

מיכאל טרבה

רישוי ופיקוח על הבניה

טלפון: 08-6355726 (שלוחה: 726)

אימייל: michael@eilot.org.il

רומי ביטון

רומי ביטון

רישוי הבניה

טלפון: 08-6355849 (שלוחה: 849)

אימייל: romib@eilot.org.il

אדר' אינגריד הוג

תכניות בנין עיר

טלפון: 08-6355719 (שלוחה: 719)

אימייל: ingrid@eilot.org.il

גזברות

בעלי תפקידים בגזברות

רו"ח רויטל טריפלר

רו"ח רויטל טריפלר

גזברית ומנהלת הארנונה

טלפון: 08-6355830 (שלוחה: 830)

סלולרי: 054-5564461

אימייל: revitalt@eilot.org.il

סיגל פרץ

סיגל פרץ

מזכירת המחלקה

טלפון: 08-6355724 (שלוחה: 724)

אימייל: sigalp@eilot.org.il

רונית בוהדנה

רונית בוהדנה

חשבת

טלפון: 08-6355851 (שלוחה: 851)

אימייל: ronitb@eilot.org.il

נילי זגורי

נילי זגורי

מנהלת מחלקת השכר

טלפון: 08-6355812 (שלוחה: 812)

אימייל: nili@eilot.org.il

ריקי נתן

ריקי נתן

עוזרת גזברית ואחראית תב"רים

טלפון: 08-6355831 (שלוחה: 831)

אימייל: ricky@eilot.org.il

חגית סבג

גביה

טלפון: 08-6355735 (שלוחה: 735)

פקס: 08-6355800

אימייל: gvia@eilot.org.il

אלין אלון

עוזרת חשבת וקופאית ראשית

טלפון: 08-6355818 (שלוחה: 818)

אימייל: megiz4@eilot.org.il

אתי בן אלי

אתי בן אלי

רכזת מכרזים והתקשרויות

טלפון: 08-6355816

אימייל: MEPurch@eilot.org.il

בטחון

בעלי תפקידים בבטחון

אלירן בן זינו

קב"ט מוסדות חינוך

טלפון: 08-6355833

אימייל: eliranb@eilot.org.il

דרור שמאולי

קב"ט המועצה

טלפון: 08-6355817 (שלוחה: 817)

אימייל: kabat@eilot.org.il

רס''ב רועי רייך

רס''ב רועי רייך

שוטר קהילתי חבל אילות (מרחב אילות)

סלולרי: 050-5070220

אימייל: police.eilot@gmail.com

היחידה הסביבתית

בעלי תפקידים בהיחידה הסביבתית

אסף אדמון

אסף אדמון

מנהל היחידה האזורית לאיכות סביבה אילת-אילות

טלפון: 08-6367526

סלולרי: 054-9799159

אימייל: assaf@eilot.org.il

איתי שני

איתי שני

אקולוג ורכז איכות סביבה ושטחים פתוחים

טלפון: 08-6355846 (שלוחה: 846)

סלולרי: 052-3689773

אימייל: sviva@eilot.org.il

אחזקה

בעלי תפקידים באחזקה

ציון טל

ציון טל

מנהל מחלקת אחזקה

טלפון: 08-6355722 (שלוחה: 722)

סלולרי: 054-9799136

פקס: 08-6355720

אימייל: zion@eilot.org.il

הנהלת חשבונות

בעלי תפקידים בהנהלת חשבונות

רו"ח שרית יצחק

מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות

טלפון: 08-6355840 (שלוחה: 840)

סלולרי: 054-2120876

פקס: 08-6355800

אימייל: sariti@eilot.org.il

טניה וסילנקו

טניה וסילנקו

מנהלת חשבונות ראשית

טלפון: 08-6355838 (שלוחה: 838)

אימייל: tatiana@eilot.org.il

תהילה כהן

מנהלת תחום בנקים, שכר וקופות גמל

טלפון: 08-6355839 (שלוחה: 839)

אימייל: tehila@eilot.org.il

אליסיה ברונשטיין

מנהלת תחום קיבוצים מועצה

טלפון: 08-6355844 (שלוחה: 844)

אימייל: MEAcc3@eilot.org.il

אריאן וקנין

מנהלת תחום ספקים מועצה

טלפון: 08-6355843 (שלוחה: 843)

אימייל: Mee-Sapakim@eilot.org.il

אתי סבן

אתי סבן

מנהלת חשבונות ספקים ובנקים - החברה הכלכלית

טלפון: 08-6262723

אימייל: EtiS@eilot.org.il

שרון סורוג'ון

מנהלת חשבונות ראשית ותאגידים קשורים

טלפון: 08-6262720

אימייל: sharon@eilot.org.il

ז'אנט גסנר

ז'אנט גסנר

מנהלת חשבונות ותאגידים קשורים

טלפון: 08-6262721

אימייל: janet@eilot.org.il

אריקה לנדינג

חשבת שכר תאגידי סמך

טלפון: 08-6357930

אימייל: erica@yahel.co.il

שירותים חברתיים

בעלי תפקידים בשירותים חברתיים

שרי ניצן

מנהלת מחלקת שרותים חברתיים, עו"ס לסדרי דין, מטפלת זוגית ומשפחתית

טלפון: 08-6355865 (שלוחה: 865)

סלולרי: 054-9799151

פקס: 08-6355863

אימייל: shari@eilot.org.il

סנאית בטש

עו"ס מרחבי, מטפלת זוגית ומשפחתית, עו"ס לסדרי דין

טלפון: 08-6198016 (שלוחה: 866)

סלולרי: 054-9799146

אימייל: snait@eilot.org.il

רוית הראל

עו"ס מרחבי

טלפון: 08-6355865

סלולרי: 054-3500514

אימייל: ravit@eilot.org.il

עינת ביר קפון

עו"ס להב"ה

טלפון: 08-6198013

סלולרי: 051-5446940

אימייל: einatb@eilot.org.il

דמיאן סרניאקי

עו"ס קהילתי, אזרחים ותיקים של הל"ב - היחידה לוותיקים בקהילה

טלפון: 08-6198015

סלולרי: 054-4900446

אימייל: Demian@eilot.org.il

איריס בר

עו"ס מרחב לקידום תעסוקת צעירים, עו"ס ילדים בסיכון

טלפון: 08-6198011

סלולרי: 052-3442303

אימייל: irisb@eilot.org.il

פרח אוחנה

פרח אוחנה

רכזת תחום ההתנדבות בחבל, עו"ס משפחות

טלפון: 08-6198010

סלולרי: 052-4014445

אימייל: perah@eilot.org.il

כרמית ברקוביץ

תחשיבונית (עובדת זכאות), מלגות

טלפון: 08-6355866

אימייל: karmit@eilot.org.il

דקלה שלום

רכזת מועדונית "בית בערבה"

סלולרי: 054-4627170

אימייל: dikla@eilot.org.il

שרון מודיאנו

מנהלת מועדון הגיל השלישי בהל"ב - היחידה לוותיקים בקהילה

טלפון: 08-6355848

אימייל: modianosharon@gmail.com

בריג'ט ברמן

מדריכה תעסוקתית, מועדון מופ"ת של הל"ב – היחידה לוותיקים בקהילה

טלפון: 054-9797991

החברה הכלכלית לפיתוח חבל אילות

בעלי תפקידים בהחברה הכלכלית לפיתוח חבל אילות

איריס דניאלי

מנכ"לית החברה הכלכלית

טלפון: 08-6355832 (שלוחה: 832)

סלולרי: 054-9798245

אימייל: iris@eilot.org.il

ז'קלין כהן-פרץ

ז'קלין כהן-פרץ

מנהלת לשכת מנכ"לית

טלפון: 08-6355832 (שלוחה: 832)

סלולרי: 050-5461492

אימייל: hkoffice@eilot.org.il

רו"ח ארז שהרבני

רו"ח ארז שהרבני

חשב ומנהל כספים

טלפון: 08-6355840 (שלוחה: 840)

סלולרי: 050-6593300

אימייל: erez@eilot.org.il

טניה וסילנקו

טניה וסילנקו

מנהלת חשבונות ראשית וסגנית חשב

טלפון: 08-6355838 (שלוחה: 838)

אימייל: tatiana@eilot.org.il

אתי סבן

אתי סבן

מנהלת חשבונות ספקים ובנקים

טלפון: 08-6262723

אימייל: EtiS@eilot.org.il

ליטל שמואלי

ליטל שמואלי

מנהלת תיירות אזורית

טלפון: 054-8717177

אימייל: hevcaltou@eilot.org.il

סיון רותם

מנהלת מחלקת פרויקטים

טלפון: 08-6355822

סלולרי: 054-5640114

אימייל: sivanr@eilot.org.il

רינה קדם

פרוייקטורית שתפ"א (שיתוף פעולה אזורי)

סלולרי: 054-9798487

אימייל: rina@adssc.org

נדב סטרק

מנהל אזורי תעשיה חבל אילות, מנהל קידום עסקים, מנהל המנבטה - מאיץ היזמות הטכנולוגית-עסקית בחבל אילות ומנהל HUB אזורי

סלולרי: 052-3933706

אימייל: stark@hub-eilot.co.il

נוגה אלמוג

מנהלת קהילה HUB חבל אילות, מנהלת קהילת עסקים

טלפון: 088534053

סלולרי: 0526512275

אימייל: noga@hub-eilot.co.il

דפנה פיינגולד

מנהלת סטודיו "אי שם"

סלולרי: 054-4210019

אימייל: daphnafeingold@hub-eilot.co.il

עופרי בניוביץ

מנהלת משאבי אנוש

סלולרי: 052-3811896

אימייל: timnamanage@parktimna.co.il

נופר כהן

עובדת במחלקת פרויקטים

סלולרי: 0525574515

אימייל: Nofar@eilot.org.il

התחנה הפסיכולוגית

בעלי תפקידים בהתחנה הפסיכולוגית

נעמי טוביאס

מנהלת אדמיניסטרטיבית

טלפון: 08-6355860 (שלוחה: 860)

סלולרי: 054-9799145

אימייל: naomit@eilot.org.il

אילנית אמגר כהן

רכזת גביה ותפעול

טלפון: 08-6355861 (שלוחה: 861)

סלולרי: 052-2770455

אימייל: ilanit@eilot.org.il

רחלי דר

מנהלת קלינית

אימייל: rochellerd@gmail.com

אייל ליכטמאייר

מנהל התחנה

סלולרי: 052-5834965

אימייל: eyalicht@gmail.com

המרפאה האזורית

בעלי תפקידים בהמרפאה האזורית

טלפון: 08-6222949

עידית אושה

מנהלת מרכז הבריאות האזורי

טלפון: 08-6355880 (שלוחה: 880)

סלולרי: 054-9799147

אימייל: idit@eilot.org.il

אורית רון

מזכירת מרכז הבריאות האזורי

טלפון: 08-6355880 (שלוחה: 880)

סלולרי: 054-9799142

אימייל: oritron@eilot.org.il

תחבורה

בעלי תפקידים בתחבורה

יצחק אסף

מנהל אגף התחבורה

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 054-9799098

אימייל: asaf@eilot.org.il

אייל לוי

מנהל מחלקת התחבורה הציבורית

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291016

אימייל: eyal@eilot.org.il

אנבלה שטופקופר

אנבלה שטופקופר

מזכירת אגף התחבורה

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291013

אימייל: annabel@eilot.org.il

אור ניר

אור ניר

מזכירת מחלקת התחבורה הציבורית

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 054-5644118

אימייל: ornir@eilot.org.il

ערן בייסיקי

קצין בטיחות בתעבורה

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-5959571

אימייל: eran@eilot.org.il

מוקד תח"צ

טלפון: 054-7880000

רישוי עסקים ובטיחות

בעלי תפקידים ברישוי עסקים ובטיחות

מריה טירטישניקוב

רכזת רישוי עסקים

טלפון: 08-6355718

סלולרי: 053-5229494

אימייל: metav2@eilot.org.il

יעקב מנשה

מנהל רישוי עסקים וממונה בטיחות

טלפון: 08-6355847 (שלוחה: 847)

סלולרי: 054-9799135

אימייל: yaakov@eilot.org.il

תפקידים נוספים: ממונה נגישות ומנהל פיקוח אכיפה ותברואה

פיקוח אכיפה ותברואה

בעלי תפקידים בפיקוח אכיפה ותברואה

יעקב מנשה

מנהל פיקוח אכיפה ותברואה

טלפון: 08-6355847 (שלוחה: 847)

סלולרי: 054-9799135

אימייל: yaakov@eilot.org.il

תפקידים נוספים: מנהל רישוי עסקים, ממונה בטיחות וממונה נגישות

ערן ברוצקי

פקח

טלפון: 08-6355802 (שלוחה: 802)

סטס טונגוזוב

פקח

טלפון: 08-6355802 (שלוחה: 802)

נגישות

בעלי תפקידים בנגישות

יעקב מנשה

ממונה נגישות

טלפון: 08-6355847 (שלוחה: 847)

סלולרי: 054-9799135

אימייל: yaakov@eilot.org.il

תפקידים נוספים: מנהל רישוי עסקים, ממונה בטיחות ומנהל פיקוח אכיפה ותברואה

תברואה

בעלי תפקידים בתברואה

דורון אלפסי

מנהל אגף תברואה

טלפון: 08-6355845 (שלוחה: 845)

סלולרי: 053-2291025

אימייל: doron@eilot.org.il

מירב פיתום

מזכירת אגף

טלפון: 08-6355802 (שלוחה: 802)

אימייל: merav@eilot.org.il

מים וביוב

בעלי תפקידים במים וביוב

איתי זומרפרוינד

איתי זומרפרוינד

מנהל מחלקת מים וביוב

סלולרי: 050-6552229

אימייל: itay@eilot.org.il

שיי ווישניה

מזכירת מחלקת ביוב ומים

טלפון: 08-6355852 (שלוחה: 852)

אימייל: Metav3@eilot.org.il

חינוך

בעלי תפקידים בחינוך

זוהר מדר בן אליהו

מנהלת מחלקת חינוך

טלפון: 08-6355911 (שלוחה: 911)

סלולרי: 052-5611150

אימייל: MEHinuch@eilot.org.il

רינת גבאי

רינת גבאי

מנהלת חינוך קדם יסודי (הגיל הרך)

טלפון: 08-6355813

פקס: 08-6355903

אימייל: rinat@eilot.org.il

ורד כהן אכד

ורד כהן אכד

מנהלת השפ"ח (השירות הפסיכולוגי)

טלפון: 08-6355860

סלולרי: 054-4224081

אימייל: vered.ca@gmail.com

מיכה ליאון

קב"ס (קצין ביקור סדיר)

טלפון: 08-6355739 (שלוחה: 739)

סלולרי: 052-4491143

אימייל: MeeKabas@eilot.org.il

הילה גונן

מזכירת מחלקת חינוך

בית הספר העל-יסודי "מעלה שחרות"

אפרת אדר

מנהלת בית הספר

טלפון: 08-6355935

סלולרי: 054-9799161

אימייל: efrata@m-shaharut.org.il

עופרה עמיעז גולדשטיין

מזכירת בית הספר

טלפון: 08-6355930

סלולרי: 054-9799167

אימייל: ofraag@m-shaharut.org.il

בית ספר יסודי - בית חינוך "נוף אדום"

שרי הריס

שרי הריס

מנהלת בית הספר

טלפון: 08-6504003

סלולרי: 052-3929811

אימייל: SaraiH@mse.org.il

זהבי מורחי

מזכירת בית הספר

טלפון: 08-6504000

סלולרי: 052-8813182

פקס: 08-6504001

אימייל: ZehaviM@mse.org.il

מרכז הקהילה האזורי (מתנ"ס)

בעלי תפקידים במרכז הקהילה האזורי (מתנ"ס)

לימור כ"ץ

מנהלת המתנ"ס

טלפון: 08-6355901 (שלוחה: 901)

סלולרי: 054-9797995

אימייל: mtmger@matnaseilot.co.il

אביטל קוטלרוב

מזכירה מרכז קהילה ורכזת משאבי אנוש

טלפון: 08-6355901 (שלוחה: 901)

סלולרי: 050-9103747

פקס: 08-6355903

אימייל: office@matnaseilot.co.il

ארז לוי

מנהל מח' ספורט ואורח חיים בריא

טלפון: 052-4670974

אימייל: mtsport2@matnaseilot.co.il

שמעון בוגנים

רכז רכש ואחזקה

טלפון: 08-6355908 (שלוחה: 908)

סלולרי: 054-9799122

אימייל: mt-main@matnaseilot.co.il

חניתה שובר

מנהלת מח' ותיקים, טיולי ותיקים

טלפון: 08-6355908

סלולרי: 052-4769711

אימייל: mhugim@matnaseilot.co.il

אילון גינזבורג

אילון גינזבורג

מנהל אולפן המוזיקה

סלולרי: 054-3037398

פקס: 08-6355903

אימייל: musica@matnaseilot.co.il

זאביק וישנבסקי

אחראי על מתחם המוזיקה רישום וגביה למוזיקה

סלולרי: 054-2339464

אימייל: musica2@matnaseilot.co.il

עומרית אביאל לב-ארי

מנהלת מח תרבות

טלפון: 08-6355804

סלולרי: 052-8498821

אימייל: tarbut@matnaseilot.co.il

שרון אפטר

מנהל מחלקת חוגים

סלולרי: 054-7442511

אימייל: Mhugim@matnaseilot.co.il

ענת מנור

מנהלת מרכז למחול סופה

סלולרי: 052-3666619

אימייל: sufa@matnaseilot.co.il

מוריאל זיידמן

רכזת מוגנות וחוסן קהילתי מחלקת חינוך חברתי

סלולרי: 0522975547

אימייל: moriel.zaidman@gmail.com

רוני קראוס

רכזת מנהיגות נוער, והכנה לשירות משמעותי, מחלקת חינוך חברתי

סלולרי: 052-5859321

אימייל: mtyouth2@matnaseilot.co.il

הדס כריסי

רכזת תנועת הנוער האזורי "המחנות העולים"' מחלקת חינוך חברתי

סלולרי: 054-6299499

אימייל: hadask318@gmail.com

תום גולוב

אחראי אולם ספורט נוף אדום

סלולרי: 050-3778838

אימייל: MTMain2@matnaseilot.co.il

טלי שמיר

אחראית לובי גלריה

סלולרי: 054-5640108

אימייל: talas1912@gmail.com

מיכאל

הנהלת חשבונות

סלולרי: 055-9224275

אימייל: Accounts@matnaseilot.co.il

צחי דאלי לוי

מנהל כספים

סלולרי: 054-6616055

אימייל: tzahid@arava.co.il

תקשורת

בעלי תפקידים בתקשורת

שרון ארובס

שרון ארובס

אחראי מערכות מידע וצוות תקשורת

טלפון: 08-6305281 (שלוחה: 281)

סלולרי: 052-7411081

אימייל: sharonar@eilot.org.il

ניצן גלוסמן

ניצן גלוסמן

עוזר מנכ"לית ודובר המועצה

טלפון: 08-6355746

סלולרי: 054-6366219

אימייל: dover@eilot.org.il

נורית גורן

נורית גורן

מנהלת ארכיון המועצה והמגנזה

סלולרי: 052-3920884

אימייל: Archive@eilot.org.il

שירן סהר

שירן סהר

רכזת שירותי תקשורת ודיגיטל

טלפון: 08-6355815 (שלוחה: 815)

סלולרי: 054-9799171

אימייל: webadmin@eilot.org.il

זיו זאב אברמוביץ'

זיו זאב אברמוביץ'

עורך תוכן ועיתון

טלפון: 08-6355751 (שלוחה: 751)

סלולרי: 054-9701919

אימייל: zivab@eilot.org.il

הספרייה האזורית

בעלי תפקידים בהספרייה האזורית

מעיין סטרק-יהושע

מנהלת הספרייה האזורית חבל אילות

טלפון: 08-6355939

סלולרי: 050-7244944

פקס: 08-6355942

אימייל: heveleilotlibrary@gmail.com

יישובים

בעלי תפקידים ביישובים

חוות ע'רנדל

דני כהן

חוות ע'רנדל

סלולרי: 052-4564085

אימייל: arandalranch@gmail.com

קיבוץ אילות

גלי אביב

גלי אביב

כח אדם / משאבי אנוש

סלולרי: 050-9315695

אימייל: HRM@keilot.co.il

דורון קרן

דורון קרן

רכזת קליטה

סלולרי: 054-9799129

אימייל: Eilotklita@gmail.com

רקפת גורן

רקפת גורן

מזכירה טכנית

טלפון: 08-6358666, 08-6358750

פקס: 08-6358777

אימייל: Rakefet@keilot.co.il

אשל גינדה

אשל גינדה

רכז תושבים

סלולרי: 054-7731635

אימייל: residents@keilot.co.il

מירב מירוז יגור

מירב מירוז יגור

רכזת תושבים

סלולרי: 054-2205807

אימייל: residents@keilot.co.il

עינב נלסון ארובס

עינב נלסון ארובס

רכזת תרבות

סלולרי: 054-9093091

אימייל: tarbut.einav@gmail.com

אבי סלמה

מנהל כפות תמרים

סלולרי: 052-7733545

אימייל: foodmgr@keilot.co.il

רוני שני מור

רוני שני מור

מזכירה (מנהלת קהילה)

סלולרי: 054-9799295

אימייל: Mazkir@keilot.co.il

דורון גבע

דורון גבע

מנהל עסקי

סלולרי: 054-4822553

אימייל: bmgr@keilot.co.il

גדי פישרמן

גדי פישרמן

בית אריזה

סלולרי: 052-5040999

אימייל: ariza@keilot.co.il

איתמר אייזנר

איתמר אייזנר

ביטחון

סלולרי: 052-8790713

אימייל: Eitamar@keilot.co.il

יעל בן דרור

יעל בן דרור

חינוך - הגיל הרך

סלולרי: 054-3397386

אימייל: Infancy@keilot.co.il

ליאור גל ים

ליאור גל ים

חינוך - גילאי בית ספר

סלולרי: 052-4487857

אימייל: school@keilot.co.il

אבישג מאירי

אבישג מאירי

אירוח כפרי ותיירות

סלולרי: 052-5257691

אימייל: tourism@keilot.co.il

איתי ארזיל

גזבר

סלולרי: 054-7673313

אימייל: Gizbar@keilot.co.il

קיבוץ אליפז

הילה קסולין

הילה קסולין

מזכירות אליפז

טלפון: 08-6356209

פקס: 08-6356217

אימייל: elifaz-office@elifaz.ardom.co.il

אדם בן יתח

רכז קליטה

טלפון: 050-7023987

אימייל: elifazklita@gmail.com

ישוב קהילתי באר אורה

באר אורה משרדי היישוב

טלפון: 08-6370247

סלולרי: 054-8970430

פקס: 08-6340475

אימייל: vaadbeerora@gmail.com

רמי לב

מנהל קהילה

טלפון: 08-6370247

אימייל: rami@develop.org.il‏

אידה סלוז'בסקי

מזכירות / הנהלת חשבונות

טלפון: 08-6370247

פקס: 08-6340475

אימייל: vaadbeerora@gmail.com

רונן לייפציגר

רבש"צ (רכז ביטחון שוטף צהל"י)

סלולרי: 054-6899177

קיבוץ גרופית

מרגו בסין

מזכירות גרופית

טלפון: 08-6357777

פקס: 08-6357726

אימייל: grofit-office1@grofit.ardom.co.il

עופרי בניוביץ-מזרחי

קליטה בגרופית

טלפון: 052-3811896

אימייל: klitagrofit@gmail.com

טלי שמיר

קליטה בגרופית

טלפון: 054-5640108

אימייל: klitagrofit@gmail.com

קיבוץ יהל

חני ליכטר

מזכירות יהל

טלפון: 08-6357911

פקס: 08-6357051

אימייל: Yahel-office@Yahel.co.il

אמנון שמעוני

מזכיר הקיבוץ

טלפון: 0549799111

מיכל צור

רכזת תושבים ביהל

טלפון: 052-8260604

אימייל: michal@yahel.co.il

קיבוץ יטבתה

מזכירות מנהלה

טלפון: 08-6357445

אימייל: coordinator@yotvata.org

נעמי שיזף

מזכירות טכנית

טלפון: 08-6357444

אימייל: office@yotvata.org

לואיס חוסיד

קליטה ביטבתה

טלפון: 050-5987643

אימייל: Klita.yotvata@gmail.com

קיבוץ לוטן

ניר לטקה

קליטה בלוטן

טלפון: 054-9942532

אימייל: klita.lotan@gmail.com

טס לריק הבר

קליטה בלוטן

טלפון: 054-9942532

אימייל: klita.lotan@gmail.com

סיגלית פין

מזכירה טכנית ואחראית על תושבות

טלפון: 08-6356888

פקס: 08-6356927

אימייל: kibbutzlotan@gmail.com

קיבוץ נאות סמדר

מזכירות נאות סמדר

טלפון: 08-6358111

פקס: 08-6358168

אימייל: mazkir@neot-semadar.com

קיבוץ נווה חריף

אתי אילו

מזכירות נווה חריף

טלפון: 08-6358511

סלולרי: 054-4601160

פקס: 08-6358500

אימייל: eti@neveharif.co.il

קיבוץ סמר

איילת חסן

מזכירות סמר

טלפון: 08-6356711

פקס: 08-6356758

אימייל: samar-office1@samar.ardom.co.il

ישוב קהילתי שחרות

מזכירות שחרות

טלפון: 08-6371308

פקס: 08-6371308

אימייל: shaharut1985@gmail.com

קיבוץ קטורה

עליזה סטרנגר⁠⁠⁠⁠

התנדבות בקטורה

טלפון: 052-394-8696

אימייל: Aliza@ardomnet.co.il

דיאן טיאר

קליטה בקטורה

טלפון: 052-3807530

אימייל: Klita@ketura.co.il

ליאורה שמשון

מזכירות קטורה

טלפון: 08-6356666

פקס: 08-6356465

אימייל: mazkir@ardomnet.co.il

גופי סמך

בעלי תפקידים בגופי סמך

עמותת הספורט

רונן אמיתי

רונן אמיתי

מנהל העמותה לקידום הספורט בחבל אילות

טלפון: 052-8180461

אימייל: mtsport@matnaseilot.co.il

אגודת המים

אבי רמות

מנהל אגודת המים

טלפון: 08-6355810 (שלוחה: 810)

סלולרי: 054-9799212

פקס: 08-6355770

אימייל: water@ardom.co.il

נחשון יחזקאל

מנהל קולחי אילת

טלפון: 08-6355811 (שלוחה: 811)

סלולרי: 054-9799213

פקס: 08-6355770

אימייל: nac@ardom.co.il

אנרגיה מתחדשת

דורית בנט

דורית בנט

מנכ"לית אילת-אילות

טלפון: 08-6222296

סלולרי: 053-2291026

אימייל: dorit@eilateilot.org

נעמה אלוני

נעמה אלוני

ניהול אדמיניסטרטיבי

טלפון: 08-6371717

סלולרי: 054-9798518

אימייל: energy@eilot.org.il

אביטל נוסינוב

אביטל נוסינוב

רכזת הכשרה ופיתוח

סלולרי: 054-9799114

אימייל: avital@eilateilot.org

דפנה לוי זייגרמן

דפנה לוי זייגרמן

תוכן ומדיה

טלפון: 08-6222298

אימייל: dafna@eilateilot.org

צחי דאלי-לוי

מנהל כספים

טלפון: 054-6616055

אימייל: tz.dl.79@gmail.com

אביבית לב-שריד

אביבית לב-שריד

קשרי חוץ

חברות וארגונים בחבל אילות

בעלי תפקידים בחברות וארגונים בחבל אילות

ערדום ניהול ואחזקות

עדית גרפונקל

מנכ"לית ערדום ניהול ואחזקות

טלפון: 08-6355771

סלולרי: 054-9798555

פקס: 08-6355770

אימייל: ardmgr@ardom.co.il

אבי רמות

רכז הועדה החקלאית חבל אילות

סלולרי: 054-9799212

אימייל: water@ardom.co.il

החווה הטיפולית מול הרי אדום

כתובת: קיבוץ גרופית

טלפון: 054-5642744

אימייל: office@grofit-riding.org.il

כתובת אתר אינטרנט: www.rmtrc.org.il

מו"פ מדבר וים המלח

יעל מאור

יעל מאור

מנהלת מרכז מדע ים המלח והערבה

טלפון: 054-4997947

אימייל: yael@adssc.org

ד"ר אלי גרונר

ד"ר אלי גרונר

מנהל מדעי כללי

טלפון: 054-5969576

אימייל: elli@adssc.org

אודי גת

אודי גת

יו"ר הוועד המנהל

טלפון: 054-9798888

אימייל: udigat@gmail.com

אילן סתוי

מנהל שלוחת ערבה דרומית

טלפון: 08-6114791

אימייל: istavi@adssc.org

ליאת לרנר

רכזת חינוך סביבתי

טלפון: 054-4290465

אימייל: liat@adssc.org

מו"פ חקלאי ערבה דרומית

חגית פינס

מזכירת המחלקה

טלפון: 08-6355733

סלולרי: 052-8990328

אימייל: office@rd.ardom.co.il

אורן בר לבן

מנהל המו"פ

טלפון: 08-6355740

סלולרי: 052-4260269

אימייל: oren@rd.ardom.co.il

המרכז לשיתוף עכשווי

המחנות העולים

בעלי תפקידים בהמחנות העולים

רותם פורמן

רכזת הפעילות בחבל אילות

סלולרי: 054-2133131

אימייל: rotem@eretz.org.il

שירות לתושב

בעלי תפקידים בשירות לתושב

יעל אוסטרובסקי

יעל אוסטרובסקי

שירות לתושב

טלפון: 08-6355743

אימייל: Yael@eilot.org.il