לשכת ראש המועצה

בעלי תפקידים בלשכת ראש המועצה

חנן גינת

חנן גינת

ראש המועצה

טלפון: 08-6355834 (שלוחה: 834)

אימייל: HananG@eilot.org.il

רונית  אוסמו

רונית אוסמו

ראש לשכת ראש המועצה

טלפון: 08-6355834/5 (שלוחה: 834/5)

סלולרי: 054-9799139

אימייל: ronito@eilot.org.il

לנה גברילוב

לנה גברילוב

מזכירה בלשכת ראש המועצה

טלפון: 08-6355836 (שלוחה: 836)

אימייל: sec@eilot.org.il

לשכת מנכ"ל המועצה

בעלי תפקידים בלשכת מנכ"ל המועצה

הדס שפירא

הדס שפירא

מ"מ מנכ"ל המועצה

טלפון: 08-6355824 (שלוחה: 851)

סלולרי: 052-2967708

אימייל: Hadass@eilot.org.il

שרי ברקן

שרי ברקן

מנהלת לשכת מנכ"ל

טלפון: 08-6355743 (שלוחה: 743)

סלולרי: 052-2748369

אימייל: sheryb@eilot.org.il

רוני  שבח

רוני שבח

מזכירה במשרד מנכ"ל

טלפון: 08-6355837 (שלוחה: 837)

אימייל: mesec2@eilot.org.il

משאבי אנוש / כוח אדם

בעלי תפקידים במשאבי אנוש / כוח אדם

דימה צ'יזיק

רכז "בית ראשון במולדת"

טלפון: 052-3383355

מירב עפרוני

מירב עפרוני

מנהלת משאבי אנוש

טלפון: 08-6355814 (שלוחה: 814)

סלולרי: 052-6044536

אימייל: meirave@eilot.org.il

נילי זגורי

נילי זגורי

מנהלת מחלקת השכר

טלפון: 08-6355812 (שלוחה: 812)

אימייל: nili@eilot.org.il

צמיחה דמוגרפית

בעלי תפקידים בצמיחה דמוגרפית

שרון ארובס

שרון ארובס

רכז צמיחה דמוגרפית

טלפון: 08-6355967 (שלוחה: 967)

סלולרי: 052-7411081

אימייל: klita@eilot.org.il

מבקר

בעלי תפקידים במבקר

עלי דבסן

מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור

טלפון: 08-6355751 (שלוחה: 751)

סלולרי: 054-9799133

אימייל: ali@eilot.org.il

הנדסה

בעלי תפקידים בהנדסה

אדר' יונתן פרג'ון

מהנדס המועצה

טלפון: 08-6355819 (שלוחה: 819)

אימייל: yoni@eilot.org.il

אגי נקש

אגי נקש

מזכירת האגף

טלפון: 08-6355801 (שלוחה: 801)

אימייל: agi@eilot.org.il

מיכל יחזקאל

מזכירה

טלפון: 08-6355820 (שלוחה: 820)

אימייל: michalb@eilot.org.il

אדר' אינגריד הוג

אדריכלית הרשות

טלפון: 08-6355719 (שלוחה: 719)

אימייל: ingrid@eilot.org.il

אורי טרבולוס

רכז מערכות מידע גאוגרפיות

טלפון: 08-6355706 (שלוחה: 706)

אימייל: Ori-t@eilot.org.il

ועדה מקומית לתכנון ובניה

ד"ר חנן גינת

ד"ר חנן גינת

יו"ר הועדה

טלפון: 08-6355834 (שלוחה: 834)

אימייל: HananG@eilot.org.il

אדר' יונתן פרג'ון

מהנדס הועדה

טלפון: 08-6355819 (שלוחה: 819)

אימייל: yoni@eilot.org.il

אגי נקש

אגי נקש

תפעול הועדה

טלפון: 08-6355801 (שלוחה: 801)

אימייל: agi@eilot.org.il

מיכאל טרבה

פיקוח על הבניה

טלפון: 08-6355726 (שלוחה: 849)

אימייל: michael@eilot.org.il

אדר' שרית רוזנפלד

רישוי הבניה

טלפון: 08-6355849 (שלוחה: 849)

אימייל: saritmr@eilot.org.il

אדר' אינגריד הוג

תכניות בנין עיר

טלפון: 08-6355719 (שלוחה: 719)

אימייל: ingrid@eilot.org.il

אורי טרבולוס

מידע להיתר

טלפון: 08-6355706 (שלוחה: 706)

אימייל: Ori-t@eilot.org.il

גזברות

בעלי תפקידים בגזברות

רחל חרפוף

גזברית המועצה

טלפון: 08-6355830 (שלוחה: 830)

סלולרי: 054-9799140

אימייל: rachel@eilot.org.il

רונית בוהדנה

רונית בוהדנה

חשבת

טלפון: 08-6355838 (שלוחה: 838)

אימייל: ronitb@eilot.org.il

ריקי נתן

גביה וקופאית ראשית

טלפון: 08-6355831 (שלוחה: 831)

אימייל: ricky@eilot.org.il

טלי לוי

גביה

טלפון: 08-6355735 (שלוחה: 735)

אימייל: gvia@eilot.org.il

מריה טירטישניקוב

תזרים מזומנים ותב"רים

טלפון: 08-6355818

אימייל: megizb2@eilot.org.il

סיגל פרץ

סיגל פרץ

מזכירת המחלקה

טלפון: 08-6355724 (שלוחה: 724)

אימייל: sigalp@eilot.org.il

בטחון

בעלי תפקידים בבטחון

בינה נעים

קבטית המועצה

טלפון: 08-6355816/7 (שלוחה: 816/7)

סלולרי: 054-9799100

אימייל: bina@eilot.org.il

היחידה הסביבתית

בעלי תפקידים בהיחידה הסביבתית

אסף אדמון

מנהל היח' לאיכות הסביבה

טלפון: 08-6355736 (שלוחה: 736)

סלולרי: 054-9799159

אימייל: assaf@eilot.org.il

איתי שני

אקולוג ורכז איכות סביבה ושטחים פתוחים

טלפון: 08-6355846 (שלוחה: 846)

סלולרי: 052-3689773

אימייל: sviva@eilot.org.il

אחזקה

בעלי תפקידים באחזקה

ציון טל

מנהל מחלקת אחזקה

טלפון: 08-6355912/722 (שלוחה: 912/722)

סלולרי: 054-9799136

אימייל: zion@eilot.org.il

הנהלת חשבונות

בעלי תפקידים בהנהלת חשבונות

רו"ח ארז שהרבני

רו"ח ארז שהרבני

מנהל ענף ניהול פיננסי וחשב המועצה

טלפון: 08-6355840 (שלוחה: 840)

סלולרי: 050-6593300

אימייל: erez@eilot.org.il

תהילה כהן

מנהלת תחום קיבוצים מועצה

טלפון: 08-6355839 (שלוחה: 839)

אימייל: tehila@eilot.org.il

מריאנה נגי

מנהלת תחום דוחות כספיים ותקציביים

טלפון: 08-6355842 (שלוחה: 842)

סלולרי:

אימייל: mariana@eilot.org.il

מיטל רוקח חנוכי

הנה"ח ומשכורות מתנ"ס

טלפון: 08-6355841 (שלוחה: 841)

אימייל: meital@eilot.org.il

ג'קלין סביתי

מנהלת תחום ספקים מועצה

טלפון: 08-6355843 (שלוחה: 843)

אימייל: jakleen@eilot.org.il

חגית סבאג

מנהלת תחום בנקים, שכר וקופות גמל

טלפון: 08-6355844 (שלוחה: 844)

אימייל: hagitsa@eilot.org.il

שרון סורוג'ון

הנה"ח תחנה פסיכולוגית, עמותת הספורט ואנרגיה מתחדשת

טלפון: 08-6355752 (שלוחה: 752)

אימייל: sharon@eilot.org.il

טל  אברהם

טל אברהם

חשב שכר תאגידים קשורים

סלולרי: 050-2230316

אימייל: tal@eilot.org.il

רו"ח יונתן בן אליהו

גזבר החברה הכלכלית והמתנ"ס

טלפון: 08-6355839 (שלוחה: 839)

אימייל: Yonatan@Eilot.org.il

עיתון

בעלי תפקידים בעיתון

גל נקדימון

גל נקדימון

עורכת העיתון

טלפון: 08-6355815 (שלוחה: 815)

סלולרי: 052-6066664

אימייל: nakdimon@eilot.org.il

שירותים חברתיים

בעלי תפקידים בשירותים חברתיים

שרי ניצן

מנהלת מח' שרותים חברתיים ועו"ס לסדרי דין

טלפון: 08-6355865 (שלוחה: 865)

סלולרי: 054-9799151

פקס: 08-6355863

אימייל: shari@eilot.org.il

גזית כהן

עו"ס קהילתי

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

מנואל מישו

עו"ס מרחבי

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

אינגה באשר

עו"ס מרחבי

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

רונן גל

עו"ס מרחבי ועו"ס לחוק הנוער

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

סלולרי: 054-9799150

סנאית בטש

עו"ס מרחבי

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

סלולרי: 054-9799146

טלי אלון

טלי אלון

רכזת תחום התנדבות בחבל

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

סלולרי: 054-9799154

אימייל: tali@eilot.org.il

מועדון הגיל השלישי

טלפון: 08-6355828 (שלוחה: 828)

תמי כהן שמחי

רכזת המועדון לגיל השלישי

טלפון: 08-6355848 (שלוחה: 848)

פם טלמן

רכזת המועדונית לילדים בעלי צרכים מיוחדים

סלולרי: 054-9799149

אימייל: pam@eilot.org.il

בשביל הפנאי

בעלי תפקידים בבשביל הפנאי

דפנה שמשון-מוסניקוב

סלולרי: 054-9799088

אימייל: vatikim@matnas-4u.co.il

התחנה הפסיכולוגית

בעלי תפקידים בהתחנה הפסיכולוגית

נעמי טוביאס

מנהלת אדמיניסטרטיבית

טלפון: 08-6355860 (שלוחה: 860)

סלולרי: 054-9799145

אימייל: NST@ardomnet.co.il

אילנית אמגר כהן

רכזת גביה ותפעול

טלפון: 08-6355861 (שלוחה: 861)

סלולרי: 052-2770455

אימייל: ilanit@eilot.org.il

רחלי דר

מנהלת קלינית

טלפון: 08-6355862 (שלוחה: 862)

אימייל: racheli@eilot.org.il

טלפון: 08-6355863 (שלוחה: 863)

אייל ליכטמאייר

מנהל התחנה

טלפון: 08-6355864 (שלוחה: 864)

סלולרי: 052-5834965

אימייל: eyalL@eilot.org.il

המרפאה האזורית

בעלי תפקידים בהמרפאה האזורית

טלפון: 08-6222949

עידית אושה

מנהלת מרכז הבריאות האזורי

טלפון: 08-6355880 (שלוחה: 880)

סלולרי: 054-9799147

אימייל: idit@eilot.org.il

אורית רון

מזכירת מרכז הבריאות האזורי

טלפון: 08-6355880 (שלוחה: 880)

סלולרי: 054-9799142

אימייל: clinic@eilot.org.il

תחבורה

בעלי תפקידים בתחבורה

יצחק אסף

מנהל אגף תחבורה

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 054-9799098

אימייל: asaf@eilot.org.il

Annabella Stofkooper

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291013

אימייל: annabel@eilot.org.il

אנבל שטופקופר

מזכירת האגף

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291013

אימייל: annabel@eilot.org.il

Batya Menashe

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291011

בתיה מנשה

הזמנות לשטלים/טיסות

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291011

אמנון אלמוג

קצין בטיחות בתעבורה

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 054-9799099

אימייל: AmnonA@eilot.org.il

פקס

טלפון: 08-6323223

רמי טביבי

סדרן אגף תחבורה

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291003

אימייל: rami@eilot.org.il

רישוי עסקים ובטיחות

בעלי תפקידים ברישוי עסקים ובטיחות

יעקב מנשה

רישוי עסקים וממונה בטיחות

טלפון: 08-6355847 (שלוחה: 847)

סלולרי: 054-9799135

אימייל: yaakov@eilot.org.il

תברואה

בעלי תפקידים בתברואה

כרמית ברקוביץ

רישוי עסקים ותברואה

טלפון: 08-6355718

אימייל: metav@eilot.org.il

דורון אלפסי

מנהל אגף תברואה

טלפון: 08-6355845 (שלוחה: 845)

סלולרי: 053-2291025

אימייל: doron@eilot.org.il

מירב פיתום

מזכירת אגף

טלפון: 08-6355802 (שלוחה: 802)

אימייל: merav@eilot.org.il

שירה קרוניק

ביוב/ מט"ש

טלפון: 08-6355718 (שלוחה: 718)

אימייל: ShiraK@eilot.org.il

ארכיון

בעלי תפקידים בארכיון

נורית גורן

נורית גורן

מנהלת ארכיון מועצה

סלולרי: 052-3920884

אימייל: Archive@eilot.org.il

חינוך

בעלי תפקידים בחינוך

אורון שושי

אורון שושי

מנהלת אגף חינוך

טלפון: 08-6355911 (שלוחה: 911)

סלולרי: 054-9799123

אימייל: shoshi@ardomnet.co.il

רינת גבאי

רינת גבאי

מזכירת המחלקה

טלפון: 08-6355850 (שלוחה: 850)

פקס: 08-6355903

אימייל: rinat@eilot.org.il

אילת קוזיץ

אילת קוזיץ

מנהלת מחלקת חינוך

טלפון: 08-6355813 (שלוחה: 813)

סלולרי: 052-3947909

אימייל: AyeletK@eilot.org.il

זאב נעמן

קצין ביקור סדיר

טלפון: 08-6355729 (שלוחה: 729)

סלולרי: 054-9799299

אימייל: MeeKabas@eilot.org.il

ורד כהן אכד

מנהלת השפ"ח

טלפון: 08-6355860

סלולרי: 054-4224081

אימייל: vered@eilot.org.il

אוסי לוי

מדריכה פדגוגית לגיל הרך

סלולרי: 054-5640032

אימייל: osnat@grofit.net

משטרה

בעלי תפקידים במשטרה

רועי

שוטר קהילתי

טלפון: 08-6355738 (שלוחה: 738)

מתנ"ס

בעלי תפקידים במתנ"ס

שושי  אורון

שושי אורון

מנהלת אגף החינוך והמתנ"ס

טלפון: 08-6355911 (שלוחה: 911)

סלולרי: 054-9799123

אימייל: Shoshi@ardomnet.co.il

יפה גנות

מזכירת המתנ"ס

טלפון: 08-6355901/902 (שלוחה: 901/902)

סלולרי: 054-9799124

אימייל: yafa@ardomnet.co.il

רו"ח ארז שהרבני

רו"ח ארז שהרבני

חשב המתנ"ס

טלפון: 08-6355840 (שלוחה: 840)

סלולרי: 050-6593300

אימייל: erez@eilot.org.il

רו"ח יונתן בן אליהו

מנהל כספים ותקציבים

טלפון: 08-6355839 (שלוחה: 839)

אימייל: Yonatan@Eilot.org.il

מיטל רוקח חנוכי

מנהלת חשבונות ראשית וחשבת שכר

טלפון: 08-6355841 (שלוחה: 841)

אימייל: meital@eilot.org.il

איילת קריספין

רכזת תרבות

טלפון: 08-6355909 (שלוחה: 909)

סלולרי: 054-9799127

אימייל: Tarbut@ardomnet.co.il

דפנה שמשון מוזניקוב

רכזת המחלקה לפיתוח שירותים ותשתיות לותיקים

טלפון: 08-6355904 (שלוחה: 904)

סלולרי: 054-9799088

אימייל: Vatikim@ardomnet.co.il

אפרת אמיתי

רכזת מחלקת חוגים

טלפון: 08-6355907 (שלוחה: 905)

סלולרי: 054-9799126

אימייל: mhugim@ardomnet.co.il

אורן אלמוג

מנכ״ל עמותת הספורט

טלפון: 08-9223111 (שלוחה: 922/311)

סלולרי: 053-4244273

אימייל: sport@matnas-4u.co.il

דורון קרן

דורון קרן

רכזת נוער ומתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

טלפון: 08-6355908 (שלוחה: 908)

סלולרי: 054-9799129

אימייל: youth@eilot.org.il

אילון  גינזבורג

אילון גינזבורג

רכז אולפן המוזיקה

סלולרי: 054-3037398

פקס: 08-6355903

אימייל: musica@ardomnet.co.il

שמעון בוגנים

אחזקה, שירות טכני ומנהל אולם התרבות

טלפון: 08-6355908 (שלוחה: 908)

סלולרי: 054-9799122

אימייל: shimonbu@ardomnet.co.il

גדעון אפרתי

מנהל מוסיקאלי "רנות"

סלולרי: 054-5801518

אימייל: gidiefti@017.net.il

טלפון: 08-6355918 (שלוחה: 918)

נתב שיחות

טלפון: 08-6355900 (שלוחה: 900)

טלפון: 08-6355903 (שלוחה: 903)

שירותים דיגיטליים

בעלי תפקידים בשירותים דיגיטליים

זהר טלמור-רוטבליט

זהר טלמור-רוטבליט

מנהלת שירותים דיגיטליים

טלפון: 054-5656714

אימייל: eilot.org@gmail.com

מרכז מדע ים המלח והערבה

בעלי תפקידים במרכז מדע ים המלח והערבה

רכזת תחום שת"פ סביבתי חוצה גבולות

אימייל: rina@adssc.org

מנהלת מרכז מדע ים המלח והערבה

אימייל: yael@adssc.org

יו"ר הוועד המנהל

אימייל: udigat@gmail.com

מנהל מדעי כללי

אימייל: elli@adssc.org

הספרייה האזורית

בעלי תפקידים בהספרייה האזורית

קרן פולק

מנהלת הספרייה האזורית חבל אילות

טלפון: 08-6355939

אימייל: heveleilotlibrary@gmail.com

מועדון הגיל השלישי

בעלי תפקידים במועדון הגיל השלישי

תמי כהן שמחי

מנהלת המועדון

טלפון: 052-6848734

יישובים

בעלי תפקידים ביישובים

חוות ע'רנדל

דני כהן

חוות ע'רנדל

סלולרי: 052-4564085

אימייל: arandalranch@gmail.com

קיבוץ אילות

ג'קי גל ים

תושבות באילות

טלפון: 052-4487856

רותי גל ים

קליטה באילות

טלפון: 052-4487855

אימייל: eilotklita@gmail.com

שרון ארובס

קליטה באילות

טלפון: 052-7411081

אימייל: eilotklita@gmail.com

רקפת גורן

מזכירות אילות

טלפון: 08-6358666, 08-6358750

פקס: 08-6358777

אימייל: Rakefet@keilot.co.il

קיבוץ אליפז

הילה קסולין

מזכירות אליפז

טלפון: 08-6356209

פקס: 08-6356217

אימייל: elifaz-office@elifaz.ardom.co.il

נורית שני

קליטה באליפז

טלפון: 052-2296343

אימייל: nurits@m-shaharut.org.il

ישוב קהילתי באר אורה

טלפון: 08-6370247

פקס: 08-6340475

אימייל: vaadbeerora@gmail.com

רחלי רוזט

מנהלת קהילה

טלפון: 08-6370247

סלולרי: 054-6305901

פקס: 08-6370247

אימייל: rachelirosette@gmail.com

קיבוץ גרופית

מרגו בסין

מזכירות גרופית

טלפון: 08-6357777

פקס: 08-6357726

אימייל: grofit-office1@grofit.ardom.co.il

שרון כהן

קליטה בגרופית

טלפון: 054-5641969

אימייל: klitagrofit@gmail.com

קיבוץ יהל

ליישוב ולפיתוח הנגב והגליל

טלפון: 1-800-215-216

חני סיינר

תושבות ביהל

טלפון: 052-3930621

אימייל: hani@yahel.co.il

דפנה לוי

קליטה ביהל

טלפון: 052-8915688

אמנון שמעוני

קליטה ביהל

טלפון: 0549799111

חני ל.

מזכירות יהל

טלפון: 08-6357911

פקס: 08-6357051

אימייל: Yahel-office@Yahel.co.il

קיבוץ יטבתה

יפתח הופמן

קליטה ביטבתה

טלפון: 054-9798509

אימייל: Klita.yotvata@gmail.com

טלפון: 08-6357445

אימייל: coordinator@yotvata.org

נעמי שיזף

מזכירות טכנית

טלפון: 08-6357444

אימייל: office@yotvata.org

קיבוץ לוטן

מזכירות לוטן

טלפון: 08-6356888

פקס: 08-6356927

אימייל: kibbutzlotan@gmail.com

תושבות בלוטן

טלפון: 054-9798954

אימייל: julio@klotan.co.il

קליטה בלוטן

טלפון: 054-9942532

אימייל: klita@kibbutzlotan.com

קיבוץ נאות סמדר

מזכירות נאות סמדר

טלפון: 08-6358111

פקס: 08-6358168

אימייל: mazkir@neot-semadar.com

קיבוץ נווה חריף

אתי אילו

מזכירות נווה חריף

טלפון: 08-6358511

סלולרי: 054-4601160

פקס: 08-6358500

אימייל: eti@neveharif.co.il

קיבוץ סמר

איילת חסן

מזכירות סמר

טלפון: 08-6356711

פקס: 08-6356758

אימייל: samar-office1@samar.ardom.co.il

בסיס צבאי עבדה

ישוב קהילתי שחרות

מזכירות שחרות

טלפון: 08-6371308

פקס: 08-6371308

אימייל: shaharut1985@gmail.com

שיטים

קיבוץ קטורה

עליזה סטרנגר⁠⁠⁠⁠

התנדבות בקטורה

טלפון: 052-394-8696

אימייל: Aliza@ardomnet.co.il

מרסל דבאוי

קליטה בקטורה

אימייל: Marcel@ardomnet.co.il

ליאורה שמשון

מזכירות קטורה

טלפון: 08-6356666

פקס: 08-6356465

אימייל: mazkir@ardomnet.co.il

חברים לדרך

בעלי תפקידים בחברים לדרך

ערדום ניהול ואחזקות

עדית גרפונקל

מנכ"לית ערדום ניהול ואחזקות

טלפון: 08-6355771

סלולרי: 054-9798555

פקס: 08-6355770

אימייל: ardmgr@ardom.co.il

החווה הטיפולית מול הרי אדום

טלפון: 054-5642744

אימייל: office@grofit-riding.org.il

אגודת המים

אבי רמות

מנהל אגודת המים

טלפון: 08-6355810 (שלוחה: 810)

סלולרי: 054-9799212

פקס: 08-6355770

אימייל: water@ardom.co.il

נחשון יחזקאל

מנהל קולחי אילת

טלפון: 08-6355811 (שלוחה: 811)

סלולרי: 054-9799213

פקס: 08-6355770

אימייל: nac@ardom.co.il

החברה הכלכלית

גיא מרקמן

מנכ"ל החברה הכלכלית

טלפון: 08-6355822 (שלוחה: 822)

סלולרי: 050-5360000

אימייל: guy@eilot.org.il

לינדה זמזליג

מנהלת לשכת מנכ"ל

טלפון: 08-6355832/3 (שלוחה: 832/3)

סלולרי: 054-9799112

אימייל: linda@eilot.org.il

רו"ח ארז שהרבני

רו"ח ארז שהרבני

חשב החברה הכלכלית

טלפון: 08-6355840 (שלוחה: 840)

סלולרי: 050-6593300

אימייל: erez@eilot.org.il

רו"ח יונתן בן אליהו

גזבר החברה

טלפון: 08-6355839 (שלוחה: 839)

אימייל: Yonatan@Eilot.org.il

טניה וסילנקו

טניה וסילנקו

מנהלת חשבונות ראשית וסגנית חשב

טלפון: 08-6355838 (שלוחה: 838)

אימייל: tatiana@eilot.org.il

איריס דניאלי

רכזת תיירות

סלולרי: 054-9798245

אימייל: iris@eilot.org.il

יוני אנגלברג

מנהל פרוייקטים פיתוח ותשתיות

טלפון: 08-6355821 (שלוחה: 821)

סלולרי: 054-2892966

אימייל: YoniE@eilot.org.il

עדו קלאי

פרוייקטור

טלפון: 08-6355723 (שלוחה: 723)

אימייל: mepm@Eilot.org.il

ריצ'רד סאמרס

גיוס משאבים וקשרי חו"ל

טלפון: 052-6130914

אימייל: richard@eilot.org.il

אנרגיה מתחדשת

מנהל כספים

טלפון: 054-6616055

אימייל: tz.dl.79@gmail.com

רכז חממת 'המנבטה'

טלפון: 050-7720910

אימייל: manbeta@eilateilot.org

פיתוח משאבים

טלפון: 054-8766940

אימייל: mike@eilateilot.org

וובמאסטר ומנהלת תוכן

טלפון: 08-6222298

אימייל: dafna@eilateilot.org

דורית בנט

מנכ"לית אילת-אילות

טלפון: 08-6222296

סלולרי: 053-2291026

אימייל: dorit@eilateilot.org

נעם אילן

סמנכ"ל טכנולוגיות

טלפון: 08-6222295

סלולרי: 054-9799153

אימייל: noam.ilan@capitalnature.com

נעמה אלוני

מנהלת אדמיניסטרטיבית ורכזת כנס ותחרות נוער

טלפון: 08-6371717

אימייל: energy@eilot.org.il

אביטל נוסינוב

רכזת חינוך, הכשרות וקהילה

טלפון: 08-6222298

סלולרי: 054-9799114

אימייל: avital@eilateilot.org

מו"פ חקלאי ערבה דרומית

חגית פינס

מזכירת המחלקה

טלפון: 08-6355733

אימייל: office@rd.ardom.co.il

עזרא רבינס

מנהל המו"פ

טלפון: 08-6355740

סלולרי: 052-3665919

אימייל: Ezra@rd.ardom.co.il

בית הספר היסודי "מעלה שחרות"

זהבי מורחי

מזכירת בית הספר

טלפון: 08-6355946

סלולרי: 052-8813182

פקס: 08-6355940

אימייל: ZehaviM@mse.org.il

שרי הריס

סגנית מנהלת בית הספר

טלפון: 052-3929811

אימייל: SaraiH@mse.org.il

עליזה כהן

מנהלת בית הספר

טלפון: 054-9799166

אימייל: AlizaC@mse.org.il

בית הספר העל יסודי "מעלה שחרות"

המחנות העולים

בעלי תפקידים בהמחנות העולים

עופר הראל

רכז פעילות בחבל אילות ואילת

טלפון: 052-5463128

אימייל: oferr.ha@gmail.com

רותם פורמן

רכזת מחנה באר אורה

סלולרי: 054-2133131

אימייל: rotemfurman@gmail.com

יערי בן-נתן

רכז המחנה האזורי

סלולרי: 052-3898459

אימייל: yaary123@gmail.com