לשכת ראש המועצה

בעלי תפקידים בלשכת ראש המועצה

חנן גינת

חנן גינת

ראש המועצה

טלפון: 08-6355834 (שלוחה: 834)

אימייל: HananG@eilot.org.il

רונית  אוסמו

רונית אוסמו

ראש לשכת ראש המועצה

טלפון: 08-6355834/5 (שלוחה: 834/5)

סלולרי: 054-9799139

אימייל: ronito@eilot.org.il

לנה גברילוב

לנה גברילוב

מזכירה בלשכת ראש המועצה

טלפון: 08-6355836 (שלוחה: 836)

אימייל: sec@eilot.org.il

מנכ"ל

בעלי תפקידים במנכ"ל

זהר  מיכאלי

זהר מיכאלי

מנכ"ל המועצה

טלפון: 08-6355824 (שלוחה: 824)

סלולרי: 054-9797955

אימייל: ZoharM@eilot.org.il

שרי ברקן

שרי ברקן

מנהלת לשכת מנכ"ל

טלפון: 08-6355743 (שלוחה: 743)

סלולרי: 052-2748369

אימייל: sheryb@eilot.org.il

רוני  שבח

רוני שבח

מזכירה במשרד מנכ"ל

טלפון: 08-6355837 (שלוחה: 837)

אימייל: mesec2@eilot.org.il

משאבי אנוש / כוח אדם

בעלי תפקידים במשאבי אנוש / כוח אדם

מירב עפרוני

מירב עפרוני

מנהלת משאבי אנוש

טלפון: 08-6355814 (שלוחה: 814)

סלולרי: 052-6044536

אימייל: meirave@eilot.org.il

נילי זגורי

נילי זגורי

מנהלת מחלקת השכר

טלפון: 08-6355812 (שלוחה: 812)

אימייל: nili@eilot.org.il

צמיחה דמוגרפית

בעלי תפקידים בצמיחה דמוגרפית

שרון ארובס

שרון ארובס

רכז צמיחה דמוגרפית

טלפון: 08-6355967 (שלוחה: 967)

סלולרי: 052-7411081

אימייל: klita@eilot.org.il

מבקר

בעלי תפקידים במבקר

עלי דבסן

מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור

טלפון: 08-6355751 (שלוחה: 751)

סלולרי: 054-9799133

אימייל: ali@eilot.org.il

הנדסה

בעלי תפקידים בהנדסה

אגי נקש

אגי נקש

מזכירת האגף

טלפון: 08-6355801 (שלוחה: 801)

אימייל: agi@eilot.org.il

מיכל יחזקאל

מזכירה

טלפון: 08-6355820 (שלוחה: 820)

אימייל: michalb@eilot.org.il

אדר' אינגריד הוג

אדריכלית הרשות

טלפון: 08-6355719 (שלוחה: 719)

אימייל: ingrid@eilot.org.il

אדר' יונתן פרג'ון

מהנדס המועצה

טלפון: 08-6355819 (שלוחה: 819)

אימייל: yoni@eilot.org.il

אורי טרבולוס

רכז מערכות מידע גאוגרפיות

טלפון: 08-6355706 (שלוחה: 706)

אימייל: Ori-t@eilot.org.il

ועדה מקומית לתכנון ובניה

אדר' יונתן פרג'ון

מהנדס הועדה

טלפון: 08-6355819 (שלוחה: 819)

אימייל: yoni@eilot.org.il

מיכאל טרבה

פיקוח על הבניה

טלפון: 08-6355849 (שלוחה: 849)

אימייל: michael@eilot.org.il

אדר' שרית  רוזנפלד

אדר' שרית רוזנפלד

רישוי הבניה

טלפון: 08-6355849 (שלוחה: 849)

אימייל: saritmr@eilot.org.il

אגי נקש

אגי נקש

תפעול הועדה

טלפון: 08-6355801 (שלוחה: 801)

אימייל: agi@eilot.org.il

אדר' אינגריד הוג

תכניות בנין עיר

טלפון: 08-6355719 (שלוחה: 719)

אימייל: ingrid@eilot.org.il

אורי טרבולוס

מידע להיתר

טלפון: 08-6355706 (שלוחה: 706)

אימייל: Ori-t@eilot.org.il

ד"ר חנן גינת

ד"ר חנן גינת

יו"ר הועדה

טלפון: 08-6355834 (שלוחה: 834)

אימייל: HananG@eilot.org.il

גזברות

בעלי תפקידים בגזברות

רחל חרפוף

גזברית המועצה

טלפון: 08-6355830 (שלוחה: 830)

סלולרי: 054-9799140

אימייל: rachel@eilot.org.il

כרמית ברקוביץ

עוזרת גזברית

טלפון: 08-6355818 (שלוחה: 818)

סלולרי: 054-9799155

אימייל: carmit@eilot.org.il

הדס שפירא

חשבת

טלפון: 08-6355851 (שלוחה: 851)

סלולרי: 052-2967708

אימייל: hadasS@eilot.org.il

סיגל פרץ

סיגל פרץ

מזכירה / כרטיס תושב

טלפון: 08-6355724 (שלוחה: 724)

אימייל: MEGiz3@eilot.org.il

ריקי נתן

מזכירת המחלקה וקופאית ראשית

טלפון: 08-6355831 (שלוחה: 831)

אימייל: ricky@eilot.org.il

טלי לוי

גביה

טלפון: 08-6355735 (שלוחה: 735)

אימייל: gvia@eilot.org.il

בטחון

בעלי תפקידים בבטחון

בינה נעים

קבטית המועצה

טלפון: 08-6355816/7 (שלוחה: 816/7)

סלולרי: 054-9799100

אימייל: bina@eilot.org.il

היחידה הסביבתית

בעלי תפקידים בהיחידה הסביבתית

אסף אדמון

מנהל היח' לאיכות הסביבה

טלפון: 08-6355736 (שלוחה: 736)

סלולרי: 054-9799159

אימייל: assaf@eilot.org.il

איתי שני

אקולוג ורכז איכות סביבה ושטחים פתוחים

טלפון: 08-6355846 (שלוחה: 846)

סלולרי: 052-3689773

אימייל: sviva@eilot.org.il

אחזקה

בעלי תפקידים באחזקה

ציון טל

מנהל מחלקת אחזקה

טלפון: 08-6355912/722 (שלוחה: 912/722)

סלולרי: 054-9799136

אימייל: zion@eilot.org.il

הנהלת חשבונות

בעלי תפקידים בהנהלת חשבונות

רו"ח ארז שהרבני

רו"ח ארז שהרבני

מנהל ענף ניהול פיננסי וחשב המועצה

טלפון: 08-6355840 (שלוחה: 840)

סלולרי: 050-6593300

אימייל: erez@eilot.org.il

רונית בוהדנה

רונית בוהדנה

מנהלת חשבונות ראשית

טלפון: 08-6355838 (שלוחה: 838)

אימייל: ronitb@eilot.org.il

תהילה כהן

מנהלת תחום קיבוצים מועצה

טלפון: 08-6355839 (שלוחה: 839)

אימייל: tehila@eilot.org.il

מריאנה נגי

מנהלת תחום דוחות כספיים ותקציביים

טלפון: 08-6355842 (שלוחה: 842)

סלולרי:

אימייל: mariana@eilot.org.il

מיטל רוקח חנוכי

הנה"ח ומשכורות מתנ"ס

טלפון: 08-6355841 (שלוחה: 841)

אימייל: meital@eilot.org.il

ג'קלין סביתי

מנהלת תחום ספקים מועצה

טלפון: 08-6355843 (שלוחה: 843)

אימייל: jakleen@eilot.org.il

חגית סבאג

מנהלת תחום בנקים, שכר וקופות גמל

טלפון: 08-6355844 (שלוחה: 844)

אימייל: hagitsa@eilot.org.il

שרון סורוג'ון

הנה"ח תחנה פסיכולוגית, עמותת הספורט ואנרגיה מתחדשת

טלפון: 08-6355752 (שלוחה: 752)

אימייל: sharon@eilot.org.il

טל  אברהם

טל אברהם

חשב שכר תאגידים קשורים

סלולרי: 050-2230316

אימייל: tal@eilot.org.il

רו"ח יונתן בן אליהו

גזבר החברה הכלכלית והמתנ"ס

טלפון: 08-6355839 (שלוחה: 839)

אימייל: Yonatan@Eilot.org.il

אגודת המים

בעלי תפקידים באגודת המים

אבי רמות

מנהל אגודת המים

טלפון: 08-6355810 (שלוחה: 810)

סלולרי: 054-9799212

פקס: 08-6355770

אימייל: water@ardom.co.il

נחשון יחזקאל

אחראי קולחי אילת

טלפון: 08-6355811 (שלוחה: 811)

סלולרי: 054-9799213

פקס: 08-6355770

אימייל: nac@ardom.co.il

עיתון

בעלי תפקידים בעיתון

גל נקדימון

גל נקדימון

עורכת העיתון

טלפון: 08-6355815 (שלוחה: 815)

סלולרי: 052-6066664

אימייל: nakdimon@eilot.org.il

החברה הכלכלית

בעלי תפקידים בהחברה הכלכלית

עדו קלאי

פרוייקטור

טלפון: 08-6355723 (שלוחה: 723)

אימייל: mepm@Eilot.org.il

רו"ח יונתן בן אליהו

גזבר החברה

טלפון: 08-6355839 (שלוחה: 839)

אימייל: Yonatan@Eilot.org.il

גיא מרקמן

מנכ"ל החברה הכלכלית

טלפון: 08-6355822 (שלוחה: 822)

סלולרי: 050-5360000

אימייל: guy@eilot.org.il

לינדה זמזליג

מנהלת לשכת מנכ"ל

טלפון: 08-6355832/3 (שלוחה: 832/3)

סלולרי: 054-9799112

אימייל: linda@eilot.org.il

יוני אנגלברג

מנהל פרוייקטים פיתוח ותשתיות

טלפון: 08-6355821 (שלוחה: 821)

סלולרי: 054-2892966

אימייל: YoniE@eilot.org.il

איריס דניאלי

רכזת תיירות

סלולרי: 054-9798245

אימייל: iris@eilot.org.il

ריצ'רד סאמרס

גיוס משאבים וקשרי חו"ל

טלפון: 052-6130914

אימייל: richard@eilot.org.il

רו"ח ארז שהרבני

רו"ח ארז שהרבני

חשב החברה הכלכלית

טלפון: 08-6355840 (שלוחה: 840)

סלולרי: 050-6593300

אימייל: erez@eilot.org.il

רונית בוהדנה

רונית בוהדנה

מנהלת חשבונות ראשית וסגנית חשב

טלפון: 08-6355838 (שלוחה: 838)

אימייל: ronitb@eilot.org.il

שירותים חברתיים

בעלי תפקידים בשירותים חברתיים

שרי ניצן

מנהלת מח' שרותים חברתיים

טלפון: 08-6355865 (שלוחה: 865)

סלולרי: 054-9799151

פקס: 08-6355863

אימייל: shari@eilot.org.il

נחמיה פריאל

עו"ס

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

מנואל מישו

עו"ס

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

אינגה באשר

עו"ס

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

רונן גל

עו"ס

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

סלולרי: 054-9799150

סנאית בטש

עו"ס

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

סלולרי: 054-9799146

טלי אלון

טלי אלון

אחראית מתנדבים

טלפון: 08-6355866 (שלוחה: 866)

סלולרי: 054-9799154

אימייל: tali@eilot.org.il

מועדון הגיל השלישי

טלפון: 08-6355828 (שלוחה: 828)

רנטה טיקוצ'ינסקי

רכזת המועדון לגיל השלישי

טלפון: 08-6355848 (שלוחה: 848)

סלולרי: 053-4466515

פם טלמן

רכזת המועדונית לילדים בעלי צרכים מיוחדים

סלולרי: 054-9799149

אימייל: pam@eilot.org.il

התחנה הפסיכולוגית

בעלי תפקידים בהתחנה הפסיכולוגית

נעמי טוביאס

מנהלת אדמיניסטרטיבית

טלפון: 08-6355860 (שלוחה: 860)

סלולרי: 054-9799145

אימייל: NST@ardomnet.co.il

אילנית אמגר כהן

רכזת גביה ותפעול

טלפון: 08-6355861 (שלוחה: 861)

סלולרי: 052-2770455

אימייל: ilanit@eilot.org.il

רחלי דר

מנהלת קלינית

טלפון: 08-6355862 (שלוחה: 862)

אימייל: racheli@eilot.org.il

טלפון: 08-6355863 (שלוחה: 863)

אייל ליכטמאייר

מנהל התחנה

טלפון: 08-6355864 (שלוחה: 864)

סלולרי: 052-5834965

אימייל: eyalL@eilot.org.il

המרפאה האזורית

בעלי תפקידים בהמרפאה האזורית

עידית אושה

מנהלת המרכז בריאות

טלפון: 08-6355880 (שלוחה: 880)

סלולרי: 054-9799147

אימייל: idit@eilot.org.il

אורית רון

מזכירת מרכז בריאות

טלפון: 08-6355880 (שלוחה: 880)

סלולרי: 054-9799142

אימייל: clinic@eilot.org.il

אנרגיה מתחדשת

בעלי תפקידים באנרגיה מתחדשת

דורית בנט

מנהלת אנרגייה מתחדשת

טלפון: 08-6222296

סלולרי: 053-2291026

אימייל: dorit@eilot.org.il

נעם אילן

פרוייקטור

טלפון: 08-6222295

אימייל: noam@eilot.org.il

נעמה אלוני

מנהלת אדמיניסטרטיבית ורכזת כנס ותחרות נוער

טלפון: 08-6371717

אימייל: energy@eilot.org.il

אביטל נוסינוב

רכז/ת חינוך, הכשרות וקהילה

טלפון: 08-6222298

סלולרי: 054-9799114

אימייל: avital@eilot.org.il

תחבורה

בעלי תפקידים בתחבורה

יצחק אסף

מנהל אגף תחבורה

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 054-9799098

אימייל: tahbura@eilot.org.il

אנבל שטופקופר

מזכירת האגף

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291013

אימייל: annabel@eilot.org.il

בתיה מנשה

הזמנות לשטלים/טיסות

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291011

אמנון אלמוג

קצין בטיחות בתעבורה

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 054-9799099

אימייל: AmnonA@eilot.org.il

פקס

טלפון: 08-6323223

רמי טביבי

סדרן עבודה

טלפון: 08-6326213

סלולרי: 053-2291003

אימייל: rami@eilot.org.il

רישוי עסקים ובטיחות

בעלי תפקידים ברישוי עסקים ובטיחות

יעקב מנשה

רישוי עסקים וממונה בטיחות

טלפון: 08-6355847 (שלוחה: 847)

סלולרי: 054-9799135

אימייל: yaakov@eilot.org.il

תברואה

בעלי תפקידים בתברואה

דורון אלפסי

מנהל אגף תברואה

טלפון: 08-6355845 (שלוחה: 845)

סלולרי: 053-2291025

אימייל: doron@eilot.org.il

מירב פיתום

מזכירת אגף

טלפון: 08-6355802 (שלוחה: 802)

אימייל: merav@eilot.org.il

שירה קרוניק

ביוב/ מט"ש

טלפון: 08-6355718 (שלוחה: 718)

אימייל: ShiraK@eilot.org.il

ארכיון

בעלי תפקידים בארכיון

נורית גורן

נורית גורן

מנהלת ארכיון מועצה

סלולרי: 052-3920884

אימייל: Archive@eilot.org.il

חינוך

בעלי תפקידים בחינוך

אורון שושי

אורון שושי

מנהלת אגף חינוך

טלפון: 08-6355911 (שלוחה: 911)

סלולרי: 054-9799123

אימייל: shoshi@ardomnet.co.il

רינת גבאי

רינת גבאי

מזכירת המחלקה

טלפון: 08-6355850 (שלוחה: 850)

פקס: 08-6355903

אימייל: rinat@eilot.org.il

אילת קוזיץ

אילת קוזיץ

מנהלת מחלקת חינוך

טלפון: 08-6355813 (שלוחה: 813)

סלולרי: 052-3947909

אימייל: AyeletK@eilot.org.il

זאב נעמן

קצין ביקור סדיר

טלפון: 08-6355729 (שלוחה: 729)

סלולרי: 054-9799299

אימייל: MeeKabas@eilot.org.il

ורד כהן אכד

מנהלת השפ"ח

טלפון: 08-6355860

סלולרי: 054-4224081

אימייל: vered@eilot.org.il

אוסי לוי

מדריכה פדגוגית לגיל הרך

סלולרי: 054-5640032

אימייל: osnat@grofit.net

משטרה

בעלי תפקידים במשטרה

רועי

שוטר קהילתי

טלפון: 08-6355738 (שלוחה: 738)

מתנ"ס

בעלי תפקידים במתנ"ס

נתב שיחות

טלפון: 08-6355900 (שלוחה: 900)

שושי  אורון

שושי אורון

מנהלת אגף החינוך והמתנ"ס

טלפון: 08-6355911 (שלוחה: 911)

סלולרי: 054-9799123

אימייל: Shoshi@ardomnet.co.il

יפה גנות

מזכירת המתנ"ס

טלפון: 08-6355901/902 (שלוחה: 901/902)

סלולרי: 054-9799124

אימייל: yafa@ardomnet.co.il

פקס

טלפון: 08-6355903 (שלוחה: 903)

דפנה שמשון מוזניקוב

רכזת המחלקה לפיתוח שירותים ותשתיות לותיקים

טלפון: 08-6355904 (שלוחה: 904)

סלולרי: 054-9799088

אימייל: Vatikim@ardomnet.co.il

אפרת אמיתי

רכזת מחלקת חוגים

טלפון: 08-6355907 (שלוחה: 905)

סלולרי: 054-9799126

אימייל: mhugim@ardomnet.co.il

אורן אלמוג

מנכ״ל עמותת הספורט

טלפון: 08-9223111 (שלוחה: 922/311)

סלולרי: 053-4244273

אימייל: sport@matnas-4u.co.il

דורון קרן

דורון קרן

רכזת נוער ומתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

טלפון: 08-6355908 (שלוחה: 908)

סלולרי: 054-9799129

אימייל: youth@eilot.org.il

אילת קריספין

רכזת תרבות

טלפון: 08-6355909 (שלוחה: 909)

סלולרי: 054-9799127

אימייל: Tarbut@ardomnet.co.il

עינב נלסון-ארובס

עינב נלסון-ארובס

רכזת אולפן מוזיקה

סלולרי: 054-9799125

אימייל: musica@ardomnet.co.il

שמעון בוגנים

אחזקה, שירות טכני ומנהל אולם התרבות

טלפון: 08-6355908 (שלוחה: 908)

סלולרי: 054-9799122

אימייל: shimonbu@ardomnet.co.il

טלפון: 08-6355918 (שלוחה: 918)

גדעון אפרתי

מנהל מוסיקאלי "רנות"

סלולרי: 054-5801518

אימייל: gidiefti@017.net.il

סער צברי

מנהל תחנה רדיו שמעמה

סלולרי: 0508448903

אימייל: saartzabri@gmail.com

רו"ח ארז שהרבני

רו"ח ארז שהרבני

חשב המתנ"ס

טלפון: 08-6355840 (שלוחה: 840)

סלולרי: 050-6593300

אימייל: erez@eilot.org.il

מיטל רוקח חנוכי

מנהלת חשבונות ראשית וחשבת שכר

טלפון: 08-6355841 (שלוחה: 841)

אימייל: meital@eilot.org.il

רו"ח יונתן בן אליהו

מנהל כספים ותקציבים

טלפון: 08-6355839 (שלוחה: 839)

אימייל: Yonatan@Eilot.org.il

מו"פ חקלאי ערבה דרומית

בעלי תפקידים במו"פ חקלאי ערבה דרומית

עזרא רבינס

מנהל המו"פ

טלפון: 08-6355740

סלולרי: 052-3665919

אימייל: Ezra@rd.ardom.co.il

חגית פינס

מזכירת המחלקה

טלפון: 08-6355733

אימייל: office@rd.ardom.co.il

שירותים דיגיטליים

בעלי תפקידים בשירותים דיגיטליים

זהר טלמור-רוטבליט

זהר טלמור-רוטבליט

מנהלת שירותים דיגיטליים

טלפון: 054-5656714

אימייל: eilot.org@gmail.com