אילת אילות באר אורה אליפז סמר יטבתה גרופית קטורה לוטן יהל יישובי ההר
אילת   5.50 ₪ 9.00 ₪ 11.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪
אילות 5.50 ₪   9.00 ₪ 11.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪
באר אורה 9.00 ₪ 9.00 ₪   8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪
אליפז 11.50 ₪ 11.50 ₪ 8.50 ₪   8.50 ₪ 8.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪
סמר 15.50 ₪ 15.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪   8.50 ₪ 8.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪
יטבתה 15.50 ₪ 15.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪   8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪
גרופית 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪   8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪
קטורה 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪   8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪
לוטן 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪   8.50 ₪ 8.50 ₪
יהל 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪   8.50 ₪
יישובי ההר 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 15.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪ 8.50 ₪

 

קוד פריט

תאור פריט + מחיר נסיעה מחיר נסיעה מחיר כרטיסיה מס' נסיעות בכרטיסיה מס' נסיעות בחינם
6111 קו ארוך מבוגר כרטיסיה גדולה 15.5 465.00 ₪ 36 6
6112 קו ארוך מבוגר כרטיסיה קטנה 15.5 155.00 ₪ 12 2
6113 אליפז-אילת מבוגר כרטיסיה גדולה 11.5 345.00 ₪ 36 6
6114 אילות-אילת מבוגר כרטיסיה גדולה 5.6 168.00 ₪ 36 6
6115 אליפז-אילת מבוגר כרטיסיה קטנה 11.5 115.00 ₪ 12 2
6116 אליפז/אילות-אילת כרטיסיה קטנה 5.6 56.00 ₪ 10 0
6117 באר אורה אילת מבוגר 9.4 94.00 ₪ 12 2
6121 קו קצר מבוגר כרטיסיה גדולה 8.5 255.00 ₪ 36 6
6122 קו קצר מבוגר כרטיסיה קטנה 8.5 85.00 ₪ 12 2
6131 קו ארוך נוער/ותיק כרטיסיה קטנה 7.7 77.00 ₪ 10 0
6132 קו קצר נוער/ותיק כרטיסיה קטנה 4.3 43.00 ₪ 10 0
6137 באר אורה אילת נוער/ותיק 4.7 47.00 ₪ 12 2
6138 קו ארוך מבוגר נכה 10.3 103.00 ₪ 12 2
6139 קו קצר מבוגר נכה 5.7 57.00 ₪ 12 2
6140 אילות-אילת נוער/ותיק כרטיסיה קטנה 2.8 28.00 ₪ 10 0

 

 • רכישת כרטיסיות תתבצע בגזברות המועצה, בטל' 08-6355831.
 • אזרח ותיק זכאי ל-50% הנחה בהצגת תעודת אזרח ותיק / כרטיסיית מועצה מתאימה בלבד.
 • נוער זכאים למחיר מיוחד בהצגת כרטיסיית מועצה מתאימה בלבד.
 • נסיעה מאילות ליטבתה ולהיפך במחיר של 8.5 ש"ח לתושבי קיבוץ אילות בלבד!!
 • סטונדט זכאי ל - 50% מערך הנסיעה בהצגת תעודת סטודנט בתוקף .
 • ילדים עד גיל 5 - ללא תשלום, חייבים בליווי מבוגר.
 • תלמידים ונוער עד גיל 18 או סוף י"ב - 50% ברכישת כרטיסיית נוער.
 • שוטרים, חיילים, כוחות ביטחון, שירות לאומי / מכינה קד"צ - ללא תשלום עם הצגת תעודה מתאימה.
 • זכאי הביטוח הלאומי - 33% עם הצגת תעודת זכאות.
 • עיוור - ללא תשלום, מלווה של עיוור זכאי ל - 50% הנחה.
   

ליצירת קשר

מוקד תח"צ
054-7880000

יצחק אסף
מנהל אגף התחבורה
08-6326213
054-9799098

אייל לוי
מנהל מחלקת התחבורה הציבורית
08-6326213
053-2291016

מזכירת מחלקת
מזכירת מחלקת התחבורה הציבורית
08-6326213
054-5644118

אודי קמרון
קצין בטיחות בתעבורה
08-6326213
050-5905010