להלן פרוטוקול הישיבה האחרונה של מליאת המועצה:

הקלטת ישיבת מליאה מס' 0119
הקלטת ישיבת מליאה מס' 0219
הקלטת ישיבת מליאה מס' 0319

להלן כל הפרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה: