דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים ישיבות מליאה

סינון:
מס' הישיבה תאריך הישיבה פרוטוקול נספחים הקלטה
5 05/06/2019

נספח א'

להלן פרוטוקול הישיבה האחרונה של מליאת המועצה:

הקלטת ישיבת מליאה מס' 0119
הקלטת ישיבת מליאה מס' 0219
הקלטת ישיבת מליאה מס' 0319
הקלטת ישיבת מליאה מס' 0919

להלן כל הפרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה: