במסגרת הרפורמה במערכת התכנון והבנייה, תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, נפתח מסלול פטור מהיתר בנייה. מסלול זה מאפשר לבצע בנייה של מספר סוגי מבנים ללא הצורך בביצוע הליך הוצאת היתר. בין יתר המבנים הניתנים לאישור במסלול זה: פרגולה, מחסן, נערכת פוטו-וולטאית על גגות.

לחצו כאן לרשימת המבנים אותם ניתן להגיש במסגרת המסלול.

חשוב להדגיש כי למרות שמסלול זה פוטר מהיתר בנייה, אין זה אומר שהמבקש/ת לבנות מבנים אלו פטור/ה מפנייה ויידוע של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אלא מחובתו לפנות אל הוועדה במסלול פטור מהיתר בנייה. כמו כן, פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות ובהנחיות החלות על השטח. 

להגשת בקשה במסלול פטור מהיתר לחצו כאן

לפרטים נוספים על הגשת בקשה במסלול פטור מהיתר ניתן להתקשר למשרדי הוועדה:

רומי ביטון
רישוי הבניה
08-6355849