החל מתאריך 13.03.2016 בקשות לוועדה המקומית מוגשות באמצעות מערכת ארצית ממוחשבת. המערכת החדשה מלווה את כלל שלבי הרישוי באופן מקוון, ומאפשרת הגשה ובדיקה של קבצים על גבי מחשב (ולא על נייר) מבלי להגיע פיזית למשרדים, וידוא עמידה בזמנים הקבועים בחוק, חסכון בזמן, שקיפות וגיבוי של המסמכים.

לפתיחת תיק מידע נא למלא את טופס הבקשה למידע.

מידע שימושי

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר
נספח 5 לחוברת - רשימת העבודות הפטורות מהיתר

טפסים וקבצים שימושיים