לצורך קבלת ההנחה של מס הכנסה מדי שנה יש לקבל אישור תושבות מהמועצה האזורית חבל אילות.

בשל ההנחיות, אין קבלת קהל לצורך טיפול בכרטיסי תושב ובאישורי תושבות עד להודעה אחרת.

מענה טלפוני בימים ראשון עד חמישי בשעות 09:00-15:00 בטלפון 08-6355743 או 086355837.

הנפקת אישור תושבות אפשרית אונליין ללא צורך בהגעה למשרדי המועצה. אישורי התושבות נשלחים בדואר מועצה ולא במייל.

זכאים לאישור תושבות
כל מי שגר בישובי חבל אילות מעל 12 חודשים על פי רישום בתעודת זהות (במידה ונעשה שינוי כלשהו בתעודת הזהות בשנה האחרונה, יש להמציא תמצית רישום אוכלוסין ממשרד הפנים).

מסמכים להדפסה

על מה יש להקפיד במילוי הטופס?

  • אנא הקפידו למלא את כל השדות המודגשים. טפסים שימולאו באופן חלקי - יוחזרו לשולחים.
  • במידה ואתם מעוניינים באישור לשנת 2021 - יש למלא את התאריך 01.01.21.

 

הגשת הבקשה

* שימו לב שתאריך ההנפקה הוא לפחות לפני שנה. במידה ולא - יש לצרף מרשם אוכלוסין ממשרד הפנים.

* המידע הנכלל בפנייה למועצה יישמר ויעובד במערכות המועצה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות

ליצירת קשר

יעל אוסטרובסקי
שירות לתושב
08-6355743

אתי בן אלי
מזכירה בלשכת המנכ"לית
08-6355837