לצורך קבלת ההנחה של מס הכנסה מדי שנה יש לקבל אישור תושבות מהמועצה האזורית חבל אילות.

זכאים לאישור תושבות
כל מי שגר בישובי חבל אילות מעל 21 חודשים על פי רישום בתעודת זהות (במידה ונעשה שינוי כלשהו בתעודת הזהות בשנה האחרונה, יש להמציא תמצית רישום אוכלוסין ממשרד הפנים).


מסמכים להדפסה


הגשת הבקשה

* שימו לב שתאריך ההנפקה הוא לפחות לפני שנה. במידה ולא - יש לצרף מרשם אוכלוסין ממשרד הפנים.

 

ליצירת קשר

כרמית ברקוביץ
רישוי עסקים ותברואה
08-6355718