אגף התברואה ורישוי העסקים של המועצה כולל בתוכו מספר מחלקות:

מחלקת תברואה - המחלקה עוסקת במתן שירותי תברואה זמינים ואיכותיים: פינוי אשפה, טיפול בגזם מוניציפאלי, פינוי מתקני מיחזור, כלי אצירה (אחזקה, שטיפה, ריסוס), הדברה, ביוב, שירות ויטרינרי, תפעול משאיות וצוותי עובדים. לחצו כאן לפרטים נוספים.

מחלקת פיקוח ואכיפה - הזרוע המבצעת של המועצה לאכיפת חוקי המדינה הנוגעים לרשות וחוקי העזר של המועצה. מטרתה היא לשמור על הסדר הציבורי ועל רמת איכות החיים בתחום המועצה האזורית חבל אילות, וזאת באמצעות אכיפת מכלול של חוקים בתחומים שונים. לחצו כאן לפרטים נוספים.

 

 

ליצירת קשר

דורון אלפסי
מנהל אגף תברואה
08-6355845
053-2291025
מירב פיתום
מזכירת אגף
08-6355802
יעקב מנשה
מנהל פיקוח אכיפה ותברואה
08-6355847
054-9799135