מחלקת תברואה - המחלקה עוסקת במתן שירותי תברואה זמינים ואיכותיים: פינוי אשפה, טיפול בגזם מוניציפאלי, פינוי מתקני מיחזור, כלי אצירה (אחזקה, שטיפה, ריסוס), הדברה, ביוב, שירות ויטרינרי, תפעול משאיות וצוותי עובדים. לחצו כאן לפרטים נוספים.

פעילויות המחלקה

  • איסוף אשפה - במחלקת תברואה ישנם 8 עובדים ו-4 משאיות אשר מבצעים את כל פעילות מחלקה: איסוף אשפה ביתית, איסוף פסולת גושית. כמו כן מפעילה המועצה קבלני משנה לפינוי פסולת למחזור וקבלן לריסוק גזם.
  • ביוב - אחזקה שוטפת של מערכת ביוב הכוללת קווי הולכה מחוץ לישובים וממוכני טיהור שפכים. בתוך הישובים נותנת המחלקה שירות של פתיחת סתימות, שטיפת קווים, שאיבות בורות רקב ובורות שומן מטבחים.
  • הדברה - העסקת קבלן המבצע עבודות הדברה בכל ישובי המועצה ובשטחים נילווים המצויים בשטח השיפוט שלה.

חוק עזר מפגעי תברואה 

יצירת קשר :

דורון אלפסי
מנהל אגף תברואה
08-6355845
053-2291025
מירב פיתום
מזכירת אגף
08-6355802
כרמית ברקוביץ
שירות לתושב
08-6355866