מאילת ליהל - ראשון עד חמישי
06:35  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
07:25  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
10:00  קו 20 מאילת עד נאות סמדר דרך המרפאה  - חיבור שאטל עד יהל (השאטל יוצא מקטורה או מיטבתה, בהתאם לעדכון מהנהג)
12:00  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל ליישובי ההר עד שחרות (המעבר מתבצע בבית הספר)
13:45  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל ליישובי ההר עד שחרות (המעבר מתבצע בבית הספר)
15:00  קו 20 מאילת עד יהל דרך המרפאה - חיבור שאטל ליישובי ההר עד נאות סמדר (השאטל יוצא מיטבתה או קטורה בהתאם לעדכון מהנהג) 
17:15  קו 20 מאילת עד יהל דרך המרפאה - חיבור לשאטל ליישובי ההר עד שחרות (השאטל יוצא מיטבתה או קטורה בהתאם לעדכון מהנהג) 
19:30  קו 20 מאילת עד יהל עם שאטל לישובי ההר, כניסה לישובים ושאטלים לפי הזמנה טלפונית עם אנבלה עד השעה 19:00 (לעובדה ושחרות בימים א, ב, ג, ה)
21:15  קו 20 מאילת עד יהל עם שאטל לישובי ההר, כניסה לישובים ושאטלים לפי הזמנה טלפונית עם אנבלה עד השעה 19:00 (לעובדה ושחרות בימי ד בלבד)

מאילת ליהל - ימי שישי
06:35  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
07:25  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
10:00  קו 20 מאילת עד נאות סמדר דרך המרפאה - חיבור שאטל עד יהל (השאטל יוצא מיטבתה או קטורה בהתאם לעדכון מהנהג)
12:00  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל ישובי ההר עד שחרות (השאטל יוצא מיטבתה או קטורה בהתאם לעדכון מהנהג)

מיהל לאילת - ראשון עד חמישי
06:40 קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים
07:00 מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס
08:00 מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס (יוצא ב-08:30 מיטבתה לכיוון אילת דרך היישובים)
10:00 שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 09:00 מול בתיה
12:15 שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 09:00 מול בתיה
14:10 קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים
16:30 קו 20 מיהל עד אילת  - דרך הישובים

מיהל לאילת - ימי שישי
06:40 קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים
07:00 מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס
08:00 מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס ( מתחבר לקו 08:30 מיטבתה)
08:30 קו 20 מיטבתה עד אילת - דרך הישובים
10:00 שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 09:00 מול בתיה 
12:15 שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 09:00 מול בתיה
13:40 קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים

מישובי ההר לאילת - ראשון עד שישי
06:35 משחרות, עובדה, נאות סמדר, נווה חריף (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
07:30 משחרות, נאות סמדר, נווה חריף (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
07:35 מעובדה (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
10:00 שאטל  מנאות סמדר ונווה חריף עד קטורה  דרך הישובים והמרפאה הזמנה טלפונית עד השעה 09:00  מול בתיה (ללא חיבור לביה"ס)
12:15 שאטל  מנאות סמדר ונווה חריף עד קטורה  דרך הישובים הזמנה טלפונית עד השעה 09:00 מול בתיה (ללא חיבור לביה"ס)

מישובי ההר לאילת - ראשון עד חמישי (ללא שישי)
14:10 שאטל מנאות סמדר, נווה חריף חיבור קו 20 מיהל
15:45 שאטל משחרות - הזמנה טלפונית מול בתיה עד השעה 12:00 
16:10 שאטל מנאות סמדר, נווה חריף  - הזמנה טלפונית מול בתיה עד השעה 12:00

הזמנות שאטלים
בהתאם להנחיות חדשות של מנהל אגף תחבורה, מעתה ואילך הזמנות וביטולים של שאטלים תתבצענה עד שעתיים לפני תחילת קו 20 בכל שעות היום.

הזמנות מול בתיה:

  • הזמנות שאטל של 10:00 ו-12:15 מיהל, נאות סמדר ונווה חריף
  • הזמנות שאטל של 15:45 משחרות
  • הזמנות שאטל של 16:10 מנאות סמדר ונווה חריף

הזמנות מול רויטל:

  • הזמנות לקו 19:30 מישוב לישוב
  • הזמנות לקו 21:15 מישוב לישוב

* אגף התחבורה מתחייב לשעת יציאת הקו מתחנה המוצא בלבד
* לא תפורסם הערכת הגעה בין ישוב לישוב

ליצירת קשר

רויטל גלקר
מזכירת האגף
08-6326213
054-5644118
בתיה מנשה
הזמנות לשטלים/טיסות
08-6326213
053-2291011