לחצו כאן ללוח הזמנים לקיץ 2018
לחצו כאן ללוח הזמנים של קו השירות בלילה

The English timetable for Bus No. 20 appears below the Hebrew one


מאילת ליהל בימים ראשון עד חמישי

06:35  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)         
07:25  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
10:00  קו 20 מאילת עד נאות סמדר - חיבור שאטל עד יהל
12:00  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל עד שחרות
13:45  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל עד שחרות
15:00  קו 20 מאילת עד יהל - דרך הישובים והמרפאה
17:15  קו 20 מאילת עד יהל - דרך הישובים והמרפאה
19:30  קו 20 מאילת עד יהל - שאטל לנווה חריף ונאות סמדר (לשחרות בימי א',ב',ג',ה')
כניסה לישובים ושאטלים לפי הזמנה טלפונית עם אנבלה עד השעה 19:00
21:15  קו 20 מאילת עד יהל - שאטל לנווה חריף ונאות סמדר (לשחרות ביום ד')
הזמנה טלפונית עם אנבלה עד השעה 19:00


מיהל לאילת בימים ראשון עד חמישי

06:40   קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים
07:00   מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס
08:00   מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס (מתחבר לקו 08:30 מיטבתה)
08:30   קו 20 מיטבתה עד אילת - דרך ישובים
10:00   שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
12:15   שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
14:10   קו 20 מיהל עד אילת  דרך ישובים 
16:30   קו 20 מיהל עד אילת  דרך ישובים


מאילת ליהל בימי שישי

06:35  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)   
07:25   מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
10:00  קו 20 מאילת עד נאות סמדר - חיבור שאטל עד יהל
12:00  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל עד שחרות


מיהל לאילת בימי שישי

06:40   קו 20 מיהל עד אילת  דרך ישובים
07:00   מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס
08:00   מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס (מתחבר לקו 08:30 מיטבתה)
08:30   קו 20 מיטבתה עד אילת - דרך הישובים
10:00   שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
12:15   שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
13:40   קו 20 מיהל עד אילת  דרך הישובים


מישובי ההר לאילת בימים ראשון עד שישי

06:35 משחרות, עובדה, נאות סמדר, נווה חריף (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
07:30 משחרות, נאות סמדר, נווה חריף (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
07:35 מעובדה (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
10:00 קו 20 מנאות סמדר לאילת דרך הישובים (תושבי יהל הזמנת שאטל, ללא חיבור לביה"ס)
12:15 קו 20 מנאות סמדר לאילת דרך הישובים (תושבי יהל הזמנת שאטל, ללא חיבור לביה"ס)


מישובי ההר - קווים שמתקיים רק בימי ראשון עד חמישי

14:10 שאטל מנאות סמדר, נווה חריף חיבור קו 20 מיהל
15:45 שאטל משחרות - הזמנה טלפונית מול בתיה עד השעה 12:00 
16:10 שאטל מנאות סמדר, נווה חריף - הזמנה טלפונית מול בתיה עד השעה 12:00


הזמנות שאטלים

הזמנות שאטל של 10:00 ו-12:15 מיהל עד השעה 08:30 הזמנה טלפונית מול בתיה
הזמנות שאטל של 15:45 משחרות עד השעה 12:00 הזמנה טלפונית מול בתיה
הזמנות שאטל של 16:10 מנאות סמדר ונווה חריף עד השעה 12:00 הזמנה טלפונית מול בתיה
הזמנות לקו 19:30 מישוב לישוב עד השעה 19:00 הזמנה טלפונית מול אנבלה
הזמנות לקו 21:15 מישוב לישוב עד השעה 19:00 הזמנה טלפונית מול אנבלה

אגף התחבורה מתחייב לשעת יציאת הקו מתחנת המוצא בלבד. לא תפורסם הערכת הגעה בין ישוב לישוב.

אנבל שטופקופר
מזכירת האגף
08-6326213
053-2291013
בתיה מנשה
הזמנות לשטלים/טיסות
08-6326213
053-2291011

 

From Eilat to Yahel, Sunday to Thursday

06:35  from Eilat to Yotveta - School transport route
07:25  from Eilat to Yotveta - School transport route
10:00  Line No. 20 from Eilat to Neot Semadar - shuttle connection to Yahel  
12:00  Line No. 20 from Eilat to Yahel - shuttle connection to Shaharut
13:45  Line No. 20 from Eilat to Yahel - shuttle connection to Shaharut
15:00  Line No. 20 from Eilat to Yahel - thru kibbutzim, Be'er Ora and regional clinic
17:15  Line No. 20 from Eilat to Yahel - thru kibbutzim, Be'er Ora and regional clinic
19:30  Line No. 20 from Eilat to Yahel - shuttle connection to Neve Harif and Neot Semadar (to Shaharut on Sunday, Monday, Tuesday and Thursday). Shuttle connections by telephone reservation with Annabella until 19:00
21:15  Line No. 20 from Eilat to Yahel - shuttle connection to Neve Harif and Neot Semadar (to Shaharut on Wednesdays). Shuttle connections by telephone reservation with Annabella until 19:00

From Yahel to Eilat, Sunday to Thursday

06:40  Line No. 20 from Yahel to Eilat - thru the kibbutzim and Be'er Ora
07:00  from Yahel to Yotveta - thru the kibbutzim, school transport
08:00  from Yahel to Yotveta - thru the kibbutzim (connects to 08:30 bus from Yotveta)
08:30  Line No. 20 from Yotveta to Eilat - thru the kibbutzim and Be'er Ora
10:00  Shuttle from Yahel to Ketura - connects to Line No. 20, by telephone reservation with Batya until 08:30
12:15  Shuttle from Yahel to Ketura - connects to Line No. 20, by telephone reservation with Batya until 08:30
14:10  Line No. 20 from Yahel to Eilat - thru the kibbutzim and Be'er Ora
16:30  Line No. 20 from Yahel to Eilat - thru the kibbutzim and Be'er Ora

From Eilat to Yahel on Friday

06:35  from Eilat to Yotveta - school transport route
07:25  from Eilat to Yotveta - school transport route
10:00  Line No. 20 from Eilat to Neot Semadar - connects to shuttle until Yahel
12:00  Line No.20 from Eilat to Yahel - connects to shuttle until Shaharut

From Yahel to Eilat on Friday

06:40  Line No. 20 from Yahel to Eilat  - thru the kibbutzim and Be'er Ora
07:00  from Yahel to Yotveta - thru the kibbutzim, school transport
08:00  
from Yahel to Yotveta - thru the kibbutzim, school transport (connects to 08:30 bus from Yotveta)
08:30  Line No. 20 from Yotveta to Eilat - thru the kibbutzim and Be'er Ora
10:00  Shuttle from Yahel to Ketura - connects to Line No. 20, by telephone reservation with Batya until 08:30
12:15  Shuttle from Yahel to Ketura - connects to Line No. 20, by telephone reservation with Batya until 08:30
13:40  Line No. 20 from Yahel to Eilat - thru the kibbutzim and Be'er Ora

From Mountain settlements (Shaharut, Uvda, Neot Semadar, Neve Harif) to Eilat on Sunday to Friday

06:35  from Shaharut, Uvda, Neot Semadar, Neve Harif (school transport)
07:30  from Shaharut, Neot Semadar, Neve Harif (school transport)
07:35  from Uvda (school transport)
10:00  Line No. 20 from Neot Semadar to Eilat thru the kibbutzim and Be'er Ora (Yahel residents by shuttle reservation, without connection to regional school)
12:15  Line No. 20 from Neot Semadar to Eilat thru the kibbutzim and Be'er Ora (Yahel residents by shuttle reservation, without connection to regional school)

From Mountain settlements (Shaharut, Uvda, Neot Semadar, Neve Harif)  - only Sunday to Thursday

14:10  Shuttle from Neot Semadar, Neve Harif - connection to Line No. 20 from Yahel
15:45  Shuttle from Shaharut  - by telephone reservation with Batya until 12:00
16:10  Shuttle from Neot Semadar, Neve Harif - by telephone reservation with Batya until 12:00
 

Shuttle reservations 

Shuttle reservations for 10:00 and 12:15 from Yahel - thru Batya until 08:30
Shuttle reservations for 15:45 from Shaharut - thru Batya until 12:00
Shuttle reservations for 16:10 from Neot Semadar and Neve Harif - thru Batya until 12:00
Reservations for 19:30 bus for travel between settlements - thru Batya until 19:00
Reservations for 21:15 bus for travel between settlements - thru Batya until 19:00

The regional travel dept. is obligated to departure times only from first station on route. There is no timetable for arrival to stations on the route.