מאילת ליהל בימים ראשון עד חמישי

06:35  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)         
07:25  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
10:00  קו 20 מאילת עד נאות סמדר - חיבור שאטל עד יהל
12:00  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל עד שחרות
13:45  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל עד שחרות
15:00  קו 20 מאילת עד יהל - דרך הישובים והמרפאה
17:15  קו 20 מאילת עד יהל - דרך הישובים והמרפאה
19:30  קו 20 מאילת עד יהל - שאטל לנווה חריף ונאות סמדר (לשחרות בימי א',ב',ג',ה')
כניסה לישובים ושאטלים לפי הזמנה טלפונית עם אנבלה עד השעה 19:00
21:15  קו 20 מאילת עד יהל - שאטל לנווה חריף ונאות סמדר (לשחרות ביום ד')
הזמנה טלפונית עם אנבלה עד השעה 19:00


מיהל לאילת בימים ראשון עד חמישי

06:40   קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים
07:00   מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס
08:00   מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס (מתחבר לקו 08:30 מיטבתה)
08:30   קו 20 מיטבתה עד אילת - דרך ישובים
10:00   שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
12:15   שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
14:10   קו 20 מיהל עד אילת  דרך ישובים 
16:30   קו 20 מיהל עד אילת  דרך ישובים


מאילת ליהל בימי שישי

06:35  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)   
07:25   מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
10:00  קו 20 מאילת עד נאות סמדר - חיבור שאטל עד יהל
12:00  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל עד שחרות


מיהל לאילת בימי שישי

06:40   קו 20 מיהל עד אילת  דרך ישובים
07:00   מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס
08:00   מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס (מתחבר לקו 08:30 מיטבתה)
08:30   קו 20 מיטבתה עד אילת - דרך הישובים
10:00   שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
12:15   שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
13:40   קו 20 מיהל עד אילת  דרך הישובים


מישובי ההר לאילת בימים ראשון עד שישי

06:35 משחרות, עובדה, נאות סמדר, נווה חריף (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
07:30 משחרות, נאות סמדר, נווה חריף (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
07:35 מעובדה (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
10:00 קו 20 מנאות סמדר לאילת דרך הישובים (תושבי יהל הזמנת שאטל, ללא חיבור לביה"ס)
12:15 קו 20 מנאות סמדר לאילת דרך הישובים (תושבי יהל הזמנת שאטל, ללא חיבור לביה"ס)


מישובי ההר - קווים שמתקיים רק בימי ראשון עד חמישי

14:10 שאטל מנאות סמדר, נווה חריף חיבור קו 20 מיהל
15:45 שאטל משחרות - הזמנה טלפונית מול בתיה עד השעה 12:00 
16:10 שאטל מנאות סמדר, נווה חריף - הזמנה טלפונית מול בתיה עד השעה 12:00


הזמנות שאטלים

הזמנות שאטל של 10:00 ו-12:15 מיהל עד השעה 08:30 הזמנה טלפונית מול בתיה
הזמנות שאטל של 15:45 משחרות עד השעה 12:00 הזמנה טלפונית מול בתיה
הזמנות שאטל של 16:10 מנאות סמדר ונווה חריף עד השעה 12:00 הזמנה טלפונית מול בתיה
הזמנות לקו 19:30 מישוב לישוב עד השעה 19:00 הזמנה טלפונית מול אנבלה
הזמנות לקו 21:15 מישוב לישוב עד השעה 19:00 הזמנה טלפונית מול אנבלה

אגף התחבורה מתחייב לשעת יציאת הקו מתחנת המוצא בלבד. לא תפורסם הערכת הגעה בין ישוב לישוב.