לחצו כאן ללוח הזמנים לקיץ 2018

מאילת ליהל - ראשון עד חמישי
06:35  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
07:25  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
10:00  קו 20 מאילת עד נאות סמדר דרך המרפאה  - חיבור שאטל עד יהל (השאטל יוצא מקטורה או מיטבתה, בהתאם לעדכון מהנהג)
12:00  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל ליישובי ההר עד שחרות (המעבר מתבצע בבית הספר)
13:45  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל ליישובי ההר עד שחרות (המעבר מתבצע בבית הספר)
15:00  קו 20 מאילת עד יהל דרך המרפאה - חיבור שאטל ליישובי ההר עד נאות סמדר (השאטל יוצא מיטבתה או קטורה בהתאם לעדכון מהנהג) 
17:15  קו 20 מאילת עד יהל דרך המרפאה - חיבור לשאטל ליישובי ההר עד שחרות (השאטל יוצא מיטבתה או קטורה בהתאם לעדכון מהנהג) 
19:30  קו 20 מאילת עד יהל עם שאטל לישובי ההר, כניסה לישובים ושאטלים לפי הזמנה טלפונית עם אנבלה עד השעה 19:00
21:15  קו 20 מאילת עד יהל עם שאטל לישובי ההר, כניסה לישובים ושאטלים לפי הזמנה טלפונית עם אנבלה עד השעה 19:00

מאילת ליהל - ימי שישי
06:35  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
07:25  מאילת עד יטבתה - הסעות ביה"ס (מסלול הסעות תלמידים)
10:00  קו 20 מאילת עד נאות סמדר דרך המרפאה - חיבור שאטל עד יהל (השאטל יוצא מיטבתה או קטורה בהתאם לעדכון מהנהג)
12:00  קו 20 מאילת עד יהל - חיבור שאטל ישובי ההר עד שחרות (השאטל יוצא מיטבתה או קטורה בהתאם לעדכון מהנהג)

מיהל לאילת - ראשון עד חמישי
06:40 קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים
07:00 מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס
08:00 מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס (יוצא ב-08:30 מיטבתה לכיוון אילת דרך היישובים)
10:00 שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
12:15 שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה
14:10 קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים
16:30 קו 20 מיהל עד אילת  - דרך הישובים

מיהל לאילת - ימי שישי
06:40 קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים
07:00 מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס
08:00 מיהל עד יטבתה - דרך הישובים הסעות ביה"ס ( מתחבר לקו 08:30 מיטבתה)
08:30 קו 20 מיטבתה עד אילת - דרך הישובים
10:00 שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה (בקטורה יש מעבר לקו שמגיע מנאות סמדר)
12:15 שאטל מיהל עד קטורה - חיבור קו 20 הזמנה טלפונית עד השעה 08:30 מול בתיה (בקטורה יש מעבר לקו שמגיע מנאות סמדר)
13:40 קו 20 מיהל עד אילת - דרך הישובים

מישובי ההר לאילת - ראשון עד שישי
06:35 משחרות, עובדה, נאות סמדר, נווה חריף (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
07:30 משחרות, נאות סמדר, נווה חריף (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
07:35 מעובדה (מסלול הסעות תלמידים) לביה"ס
10:00 קו 20 מנאות סמדר לאילת דרך הישובים והמרפאה (תושבי יהל הזמנת שאטל, ללא חיבור לביה"ס)
12:15 קו 20 מנאות סמדר לאילת דרך הישובים (תושבי יהל הזמנת שאטל, ללא חיבור לביה"ס)

מישובי ההר לאילת - ראשון עד חמישי (ללא שישי)
14:10 שאטל מנאות סמדר, נווה חריף חיבור קו 20 מיהל
15:45 שאטל משחרות - הזמנה טלפונית מול בתיה עד השעה 12:00 
16:10 שאטל מנאות סמדר, נווה חריף  - הזמנה טלפונית מול בתיה עד השעה 12:00

הזמנות שאטלים
הזמנות שאטל של 10:00 ו-12:15 מיהל עד השעה 08:30 הזמנה טלפונית מול בתיה
הזמנות שאטל של 15:45 משחרות עד השעה 12:00 הזמנה טלפונית מול בתיה
הזמנות שאטל של 16:10 מנאות סמדר ונווה חריף עד השעה 12:00 הזמנה טלפונית מול בתיה
הזמנות לקו 19:30 מישוב לישוב עד השעה 19:00 הזמנה טלפונית מול אנבלה
הזמנות לקו 21:15 מישוב לישוב עד השעה 19:00 הזמנה טלפונית מול אנבלה

* אגף התחבורה מתחייב לשעת יציאת הקו מתחנה המוצא בלבד
* לא תפורסם הערכת הגעה בין ישוב לישוב

אנבל שטופקופר
מזכירת האגף
08-6326213
053-2291013
בתיה מנשה
הזמנות לשטלים/טיסות
08-6326213
053-2291011