הסתיים תהליך הגשת הבקשות למלגות לשנת 2017. תודה!

תושבים יקרים,

במסגרת המאמץ לצמיחה דמוגרפית  תפעל המועצה להכשרת תושבים להשתלב בתחומי עשייה נדרשים ונחוצים באזור.

לצורך זה, תקצה המועצה כל שנה, תקציב למלגות תושבים עבור תחומים נבחרים. המלגות מיועדות לרכישת השכלה אקדמית במקצועות נבחרים לבני ובנות חבל אילות. גובה התקציב הכולל של המלגות, יקבע כל שנה על ידי  מליאת המועצה במסגרת תקציב המועצה.

העומדים בתנאים, זכאים למלגה בגובה של 5,000 ₪ למלגה לשנה.

 • הזכאות הינה לכל שנת לימודים בנפרד, ומיועדת להשלמת התואר האקדמי ובכל מקרה לא תינתן ליותר מ- 4 שנים.
 • יעשה מאמץ (כל שנה) להגדלת המלגה באמצעות מלגות מפעל הפיס.
 • הזכאות תינתן לעד 20 סטודנטים בלבד, שיבחרו ע"י ועדת המלגות.
 • כל המופיע לעיל הינו בכפוף להחלטת ועדת המלגות

תנאים להגשת בקשה:

 1. המבקשים הם מחבל אילות, עדיפות תינתן לבוגרי מערכת החינוך בחבל אילות.
 2. אין הגבלת גיל אך עדיפות למבקשים  בין הגילאים 25-40 בזמן הגשת הבקשה.
 3. הלימודים הם ללימודי תואר ראשון, שני, תעודת הוראה במוסד אקדמי מוכר (המלגה לא מיועדת ללימודי מכינה, השלמת בגרויות או פסיכומטרי).
 4. המבקשים עמדו בחובות הלימודים של שנת הלימודים  (מהשנה השנייה ואילך)
 5. למבקש המלגה אין חובות למועצה.
 6. הלימודים הם במגוון המקצועות הקיימים, אך עדיפות תינתן למקצועות שיקבעו מידי שנה, באישור הנהלת מועצה .
  העדיפות לשנת 2017 תהיה למקצועות הוראה, חינוך בלתי פורמלי, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חקלאות. שאר המקצועות יפורטו באתר המועצה.
 7.  כפל מלגות - לשיקול הועדה הענקת מלגה למבקש שקיבל מלגה ממקור אחר.

הדרישות ממקבלי/ות המלגה:

התחייבות ל-60 שעות של התנדבות חברתית שתתבצע בחבל אילות במהלך השנה בה מתקבלת המלגה, דיווח על השעות תתבצע לרשות.

 1. שמירה  על קשר במהלך הלימודים עם רכז הקליטה של המועצה.
 2. נשמח שמקבלי המלגות ישתלבו לאחר סיום הלימודים במקצועות אותם למדו.

 

בברכת הצלחה,

ד"ר חנן גינת - ראש המועצה
שושי אורון - מנהלת אגף החינוך והמתנ"ס