תושבים יקרים,

במסגרת המאמץ לצמיחה דמוגרפית תפעל המועצה להכשרת תושבים להשתלב בתחומי עשייה נדרשים ונחוצים באזור.

לצורך כך, תקצה המועצה כל שנה תקציב למלגות לימודים אקדמיים בתחומים נבחרים עבור תושבי חבל אילות. גובה התקציב הכולל של המלגות נקבע כל שנה על ידי מליאת המועצה במסגרת תקציב המועצה.

העומדים בתנאים, זכאים למלגה בגובה של 10,000 ש"ח לשנה: 5,000 ש"ח מלגת מפעל הפיס ו-5,000 ש"ח מלגת מועצה אזורית חבל אילות.

 • הזכאות הינה לכל שנת לימודים בנפרד, ומיועדת להשלמת התואר האקדמי, ובכל מקרה לא תינתן ליותר מ-4 שנים.
 • הזכאות תינתן לעד 25 סטודנטים בלבד, שיבחרו על ידי ועדת המלגות.
 • כל המופיע לעיל הינו בכפוף להחלטת ועדת המלגות.

הנחיות כלליות:

 • יש למלא את הטופס באתר.  
 • יש לדייק ברישום הפרטים.
 • יש להתייחס לכל הסעיפים בטופס ולסמן תשובות במקום המתאים.
 • אם לאחר מילוי את הטופס נראה לך כי אין די בפרטים שציינת, כדי להציג במלואו את מצבך הכלכלי ו/או המשפחתי, ניתן לצרף מכתב ואישורים לפי העניין.

תנאים להגשת הבקשה:

 1. המבקשים הינם אזרחי ישראל.
 2. המבקשים הם תושבי חבל אילות. עדיפות תינתן לבוגרי מערכת החינוך בחבל אילות.
 3. אין הגבלת גיל אך יש עדיפות למבקשים בגילאים 25-40 בזמן הגשת הבקשה.
 4. הלימודים הם לימודי תואר ראשון, תואר שני, תעודת הוראה והסבה אקדמית במוסד אקדמי מוכר באישור המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה). המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה, השלמת בגרויות או פסיכומטרי. השנה נפתחה המלגה גם ללימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע).
 5. המלגה תינתן מהשנה השניה ואילך. סטודנטים לתואר שני או הסבה יוכלו להגיש בקשה למלגה משנת הלימודים הראשונה לתואר הנוכחי.
 6. המבקשים עמדו בחובות הלימודים של שנת הלימודים הראשונה לתואר הראשון.
 7. למבקשים אין חובות למועצה.
 8. הלימודים הם במגוון המקצועות הקיימים, אך עדיפות תינתן למקצועות הנקבעים מידי שנה, באישור הנהלת מועצה (פירוט בהמשך).
 9.  כפל מלגות - לשיקול הועדה הענקת מלגה למבקש שקיבל מלגה ממקור אחר.

הדרישות ממקבלי/ות המלגה:  

 1. התחייבות ל-130 שעות של פעילות חברתית  למען הקהילה במהלך השנה בה מתקבלת המלגה, דיווח על השעות יינתן למחלקת הקליטה.
 2. התחייבות ל-130 שעות של פעילות חברתית למען הקהילה במהלך השנה בה מתקבלת המלגה. מתוכן, לפחות 65 שעות פעילות אמורות להתבצע בחבל אילות. 65 שעות נוספות יכולות להתבצע במקום אחר.
 3. על המלגאי/ת לאתר מקום פעילות למען הקהילה באזור מגוריו, להמציא אישור מהאחראי על הפעילות שיאשר שהוא לא מבצע את הפעילות למען הקהילה במקביל למלגה נוספת, כולל ציון מקום ההתנדבות ופירוט מועדי הפעילות. 
 4. מתוך סך השעות, 15 שעות יבוצעו במסגרת פרויקטים שונים במועצה האזורית חבל אילות, לפי החלטת ועדת המלגות.
 5. על המלגאי להשלים לפחות 30 שעות  עד לתאריך 31.01.2020.
 6. על המלגאי להשלים לפחות 65 שעות עד לתאריך 30.04.2020.
 7. על המלגאי להשלים את כל שעות הפעילות לא יאוחר מ-31.07.2020.
 8. לא תתאפשר חפיפה בשעות שנעשות במסגרת מלגה אחרת.
 9. שמירה על קשר במהלך הלימודים עם רכז הצמיחה הדמוגרפית של המועצה ועם רכזת המלגות.
 10. נשמח שמקבלי המלגות ישתלבו לאחר סיום הלימודים במקצועות אותם למדו.

הלימודים הם למגוון המקצועות הקיימים, אך עדיפות תינתן למקצועות הבאים:

 • עדיפות א' - הוראה, חינוך בלתי פורמאלי, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חקלאות, פרא- רפואי, הנדסת תוכנה, הנדסה אזרחית, מנהל ציבורי, הנדסאים.
 • עדיפות ב' - רפואה, סיעוד, מערכות מידע.
 • עדיפות ג' - כללי: מדעי הרוח, קולנוע, אומנות ועוד.                                                                                                                                          

אישורים שיש לצרף לבקשה:

 • אישור לימודים בפועל
 • אישור גובה שכר לימוד
 • קבלות על תשלום שכר לימוד
 • תעודת זהות (כולל ספח)
 • כתב הצהרה והתחייבות של מילגאי/ת - לחצו כאן להורדה
 • סטודנט עולה חדש (עד 5 שנים בארץ) יצרף אישור
 • כל מסמך נוסף שיכול לתרום למצבו המיוחד של הסטודנט ולא פורט לעיל

עד מתי מגישים בקשה למלגה ולמי?

לחצו כאן להגשת הבקשה, בצירוף האישורים הנדרשים. יש להגיש את הבקשה עד לתאריך  03.11.2019.

הרכב ועדת המלגות:

 1. חבר הנהלת מועצה - יו"ר
 2. מנכ"ל החברה הכלכלית
 3. רכז צעירים וצמיחה דמוגרפית
 4. גזברית המועצה
 5. נציג ציבור
 6. רכזת מלגות

לו"ז לעבודת הועדה (פרסום הגשה דיונים והחלטות):

 1. אוגוסט - פרסום 
 2. ספטמבר-אוקטובר - הגשת בקשות
 3. אוקטובר - דיוני ועדה
 4. נובמבר - פרסום החלטות הועדה
 5. טקס הענקת מלגות (לשנת הלימודים המתחילה בשנה שבה הוענקו המלגות) - מועד יפורסם בהמשך

לפרטים נוספים או הבהרות ניתן לצור קשר במייל: klita@eilot.org.il או irisb@eilot.org.il

בהצלחה!

שרון ארובס
רכז צעירים וצמיחה דמוגרפית

איריס בר
רכזת מלגות

ד"ר חנן גינת
ראש המועצה