"מעלה שחרות" בלבד - הסעות לשעת אפס

אוטובוס מספר 1
שעת יציאה: 6:35
ישוב: אילת
שעת יציאה: 6:50
ישוב: אילות
שעת יציאה: 7:10
ישוב: אליפז
שעת יציאה: 7:15
ישוב: סמר

אוטובוס מספר 2
שעת יציאה: 7:00 
ישוב: באר אורה (כל התחנות)

אוטובוס מספר 3
שעת יציאה: 6:30
ישוב: שחרות
שעת יציאה: 6:40
ישוב: עובדה
שעת יציאה: 7:00
ישוב: נאות סמדר
שעת יציאה: 7:05
ישוב: נווה חריף

אוטובוס מספר 4
שעת יציאה: 7:00
ישוב: יהל
שעת יציאה: 7:10
ישוב: לוטן
שעת יציאה :7:15
ישוב: קטורה
שעת יציאה: 7:20
ישוב: גרופית

"מעלה שחרות" בלבד - הסעות לשעה רגילה

אוטובוס מספר 13
שעת יציאה: 7:25
ישוב: אילת
שעת יציאה: 7:50
ישוב: אילות

אוטובוס מספר 2
שעת יציאה: 7:55
ישוב: באר אורה תחנה מספר 1

אוטובוס מספר 7 
שעת יציאה: 7:55
ישוב: באר אורה תחנה מספר 2

אוטובוס מספר 1
שעת יציאה: 8:00
ישוב: אליפז
שעת יציאה: 8:10
ישוב: סמר

אוטובוס מספר 14
שעת יציאה: 7:30
ישוב: שחרות
שעת יציאה: 7:40
ישוב: עובדה
שעת יציאה: 7:55
ישוב: נאות סמדר
שעת יציאה: 8:00
ישוב: נווה חריף

אוטובוס מספר 4
שעת יציאה: 8:00
ישוב: יהל
שעת יציאה :8:10
ישוב: לוטן
שעת יציאה :8:15
ישוב: קטורה
שעת יציאה :8:20
ישוב: גרופית

"נוף אדום" בלבד - הסעות לשעה רגילה

אוטובוס מספר 5
שעת יציאה: 7:00
ישוב: אילת
שעת יציאה: 7:20
ישוב: אילות

אוטובוס מספר 6
שעת יציאה: 7:20
ישוב: באר אורה תחנה מספר 1

אוטובוס מספר 7 
שעת יציאה: 7:20
ישוב: באר אורה תחנה מספר 2

אוטובוס מספר 8
שעת יציאה: 7:20
ישוב: באר אורה תחנה מספר 3

אוטובוס מספר 9
שעת יציאה: 7:20
ישוב: באר אורה תחנה מספר 4

אוטובוס מספר 10
שעת יציאה: 7:30
ישוב: אליפז
שעת יציאה: 7:40
ישוב: סמר

אוטובוס מספר 11
שעת יציאה: 7:10
ישוב: שחרות
שעת יציאה: 7:20
ישוב: עובדה

מיניבוס
שעת יציאה: 7:25
ישוב: נאות סמדר
שעת יציאה: 7:30
ישוב: נווה חריף

אוטובוס מספר 12
שעת יציאה: 7:30
ישוב: יהל
שעת יציאה: 7:40
ישוב: לוטן

אוטובוס מספר 3
שעת יציאה: 7:40
ישוב: קטורה 

אוטובוס מספר 15
שעת יציאה: 7:40
ישוב: גרופית

אוטובוס מספר 7
שעת יציאה: 7:50
ישוב: יטבתה

אוטובוס מספר 8
שעת יציאה: 7:50
ישוב: יטבתה