פרויקט בי"ס מנותק רשת – שיתוף פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון ENI

במסגרת תמיכה של האיחוד האירופי בקרן הורייזן 2020,זכתה המועצה כחלק ממאגד רחב הכולל את איטליה, קפריסין, יוון, אילת ואוניבריסטת בן גוריון במענק של למעלה מ- 500 אלף יורו לצורך פיתוח יכולת לניתוק בית הספר נוף אדום מרשת החשמל.הפיילוט יכלול מערכות אגירה, מערכות סולאריות, מערכות ניהול אנרגיה, חיישנים שונים וכן יכלול תוכניות חינוך לפעילים בבית הספר.  במהלך הפיילוט תיבחן ההיתכנות הכלכלית של מבנה בתקן ירוק והעלויות האופרטיביות של ניתוק מהרשת וכן יבחן הפוטנציאל להגדיל את הפרויקט לבתי ספר נוספים