גופים הפועלים במרחב

מכון ערבה ללימודי סביבה: הוראה ומחקר בתחומי סביבה חוצת גבולות

 1. מעבדה כוללת למחקרי אנרגיה מתחדשת, מים, חקלאות בת קיימא
 2. ארוח כפר מנותק רשת, תחנת ניטור לאוויר
 3. אתר אימות לאנרגיה מתחדשת בערבה
 4. תוכנית אקדמית לימודי סביבה

מדע ומחקר במסגרת המו"פ החקלאי: פעילות חוקרים - ממחקר בסיסי למחקר יישומי להדרכה

 1. מעבדת לקרקע ומים (לחוקרים  ולאזור)
 2. מעבדה לאנליזה כימית ומיקרוביולוגית (טיפול פוסט-הרבסט, בעיקר בתמרים)
 3. מחקרי ירקות ומטעים
 4. השקייה וצריכת מים מליחים ושפירים בירקות ומטעים מאזני מים (ליזימטר ענק)
 5. הפקת חומרים מעצים וצמחים לתעשיית הבריאות, קוסמטיקה ודחיית חרקים

מדע ומחקר במסגרת מרכז ים המלח והערבה: חוקרים וטכנאי מחקר בשלוחת אילות

 1. מעבדה לקרקע
 2. תחנות ניטור ומחקר הידרולגיות
 3. מעבדת לייזר/סיליקון
 4. חינוך מדעי

חל"צ אילת-אילות אנרגיה מתחדשת

 1. קידום הפעילות האזורית למתקני אנרגיה
 2. כפר מנותק רשת
 3. כנס אילת-אילות

בנוסף... פעילות חינוכית וקהילתית בחבל אילות

קשר עם גופים נוספים באזור העוסקים בפעילות מדעית

 • מרכז לחקלאות ימית
 • גופי מחקר  ומדע בערבה תיכונה
 • קשר שהולך ונבנה עם אוניברסיטת אריזונה ועם ה-JNF

היעד

40 חוקרים ועוזרי מחקר הפועלים בחבל אילות בשנת 2019

לחצו כאן לקובץ PDF