אמנת השירות הינה כלי חשוב ומרכזי למתן מענה מתקדם, זמין ונגיש, ולייעול התרבות הארגונית הממוקדת בתושב.

האמנה גובשה בתהליך יסודי ומעמיק, שבו היו מעורבים עובדי המועצה והנהגות היישובים. תהליך זה כלל בחינה יסודית של כל שירותי המועצה והגדרה של רמת השירות באמצעות קביעת מדדי ביצוע.

האמנה משמשת כבסיס למוקד לפניות הציבור (מוקד 106), המאפשר לתושבי ואורחי החבל לדווח על מפגעים ומטרדים ברחבי המועצה וכן להגיש בקשות למידע.

אמנת שירות חבל אילות.pdf