מחלקת הפיקוח והאכיפה הינה הזרוע המבצעת של המועצה לאכיפת חוקי המדינה הנוגעים לרשות וחוקי העזר של המועצה. מחלקת הפיקוח והאכיפה משמשת כתובת לכל תושב או ישוב, והיא עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מזכירי הישובים ועם בעלי התפקידים בישובים.

מטרת המחלקה

מטרת המחלקה היא לשמור על הסדר הציבורי ועל רמת איכות החיים בתחום המועצה האזורית חבל אילות, וזאת באמצעות אכיפת מכלול של חוקים בתחומים שונים, כגון: עישון במקומות ציבוריים, איכות סביבה ותברואה, שילוט ללא היתר, כלבים משוטטים, גרוטאות ורכבים נטושים, אשפה שהושלכה לא במקום ופסולת בשטחים ציבוריים.

פעילות המחלקה

אנו כאן לשירותכם! אנא פעלו לפי החוק והימנעו מדוחו"ת מיותרים ומעוגמת נפש.

ליצירת קשר

יעקב מנשה
רישוי עסקים וממונה בטיחות
08-6355847
054-9799135
מירב פיתום
מזכירת אגף
08-6355802