אחד מתפקידיה החשובים של הוועדה המקומית ושל רשות הרישוי המקומית הוא להוציא היתרי בניה. בעל קרקע המבקש התווית דרך, סלילתה וסגירתה; הקמת בניין או תוספת לבניין או תיקון בבניין (למעט שינויים פנימיים בדירה) וכן כל עבודה אחרת שנקבעה בתקנות כטעונת היתר – חייב לבקש לשם כך היתר מרשות הרישוי, בהליך המכונה רישוי.

הליך הרישוי כולל מספר שלבים המפורטים כאן:

*מספר ימי עבודה מירביים לביצוע כל שלב

לגבי כל שלב מצורפים המסמכים הדרושים והמידע הרלוונטי, וכן איש הקשר בועדה.