תכניות בסמכות מקומית

מספר תכנית שם תכנית תאריך אישור הוראות תכנית מצב מאושר תשריט נספחים
608-0724815 קיבוץ אליפז - הצרחת דרכים באזור מבני משק 23/02/2020  
608-0774612 מגרש 505 בבאר אורה 23/02/2020 נספח בינוי מנחה
608-0759092 החלפת שטחים וניוד זכויות חאן שחרות 15/12/2019 נספח בינוי
608-0739680 הסדרת מלון סאנרייז 30/10/2019  
608-0602714 החלפת שטחים נאות סמדר 19/08/2018

טבלת שטחים

הודעה בדבר אישור
תכנית מפורטת מקומית

608-0526046 חאן שחרות - החלפת ייעודיי קרקע וניוד זכויות 24/09/2017 נספח בינוי
608-0389692 מגרש 612 - באר אורה 15/01/2017  
608-0381947 מרכז אזורי חבל אילות - החלפת שטחים ציבוריים 30/10/2016

טבלת הקצאה
בהסכמת בעלים

12/מק/519 תחנת תדלוק אילות - שטחי שרות 11/06/2015    
608-0259309 קיבוץ אילות - החלפת שטחים 27/04/2015  
608-0214288 חאן שחרות 28/12/2014        
608-0198945 מגרשים 204 ו-205 באר אורה 10/12/2014  
12/מק/520 מבנה צמוד קרקע במגרש 220 בבאר אורה 17/06/2014    
12/מק/512 שינוי במערך השטחים - קיבוץ איילות 15/01/2013    
12/מק/505 קיבוץ יטבתה - מגרשים 18/10/2012

טבלת הקצאה
בהסכמת בעלים

12/מק/518 שינוי קו בנין 18/10/2012        
12/מק/517 תיקון מרחק מינימלי בין קו חשמל לקיר מבנה 22/08/2012        
12/מק/א516 החלפת שטחים חאן שחרות 22/08/2012

טבלת הקצאה
הסכמת בעלים

12/מק/507 קיבוץ יהל - מגרשי מגורים 11/09/2008

טבלת הקצאה
בהסכמת בעלים

12/מק/504 קיבוץ קטורה - ספורט ותיירות 15/05/2008

טבלת הקצאה
בהסכמת בעלים

תכניות בסמכות מחוזית

תכניות בסמכות מחוזית ניתן למצוא באתר רשות מקרקעי ישראל, מאגר תכניות בנין עיר