תכניות בסמכות מקומית

מספר תכנית שם תכנית תאריך אישור תקנון  מצב מאושר תשריט נספחים
608-0389692 מגרש 612-באר אורה 15/01/2017  
608-0381947 מרכז אזורי חבל אילות-החלפת שטחים ציבוריים 30/10/2016
12/מק/519 תחנת תדלוק אילות-שטחי שרות 11/06/2015    
608-0259309 קיבוץ אילות-החלפת שטחים 27/04/2015  
608-0214288 חאן שחרות 28/12/2014        
608-0198945 מגרשים 204,205 באר אורה 10/12/2014  
12/מק/520 מבנה צמוד קרקע במגרש 220 בבאר אורה 17/06/2014    
12/מק/512 שינוי במערך השטחים-קיבוץ איילות 15/01/2013    
12/מק/505 קיבוץ יטבתה-מגרשים 18/10/2012
12/מק/518 שינוי קו בנין 18/10/2012        
12/מק/517 תיקון מרחק מינימלי בין קו חשמל לקיר מבנה 22/08/2012        
12/מק/א516 החלפת שטחים חאן שחרות 22/08/2012
12/מק/507 קיבוץ יהל-מגרשי מגורים 11/09/2008
12/מק/504 קיבוץ קטורה-ספורט ותיירות 15/05/2008

תכניות בסמכות מחוזית

תכניות בסמכות מחוזית ניתן למצוא באתר רשות מקרקעי ישראל, מאגר תכניות בנין עיר