בעקבות כתיבת פרוגרמה תיירותית יצרנו מוצר תיירותי חדש בנושא האנרגיה המתחדשת, אשר הינו תיירות אקולוגית מובהקת, ויכול לרתום סביבו שינויים בתפעול האתרים הקיימים. בכך שדרגנו והרחבנו את המוצר התיירותי בקרב תיירני האזור.

הכשרות

מתקני אנרגיה

אתרים בחבל