יצירת קשר

יצחק אסף
מנהל אגף התחבורה
08-6326213
054-9799098
אנבלה שטופקופר
מזכירת אגף התחבורה
08-6326213
053-2291013
מוקד תח"צ
054-7880000