לפרטים נוספים ולוחות זמנים הכנסו לקו 20
לטופס הזמנת רכבים מאגף התחבורה

 

יצירת קשר

יצחק אסף
מנהל אגף תחבורה
08-6326213
054-9799098
אנבלה שטופקופר
מזכירת האגף
08-6326213
053-2291013
בתיה מנשה
הזמנות לשטלים/טיסות
08-6326213
053-2291011
אודי קמרון
קצין בטיחות בתעבורה
08-6326213
050-5905010
רמי טביבי
סדרן אגף תחבורה
08-6326213
053-2291003