ועדה מקומית לתכנון ובנייה


מעבר לעבודה עם מערכת רישוי זמין

החל מתאריך 13.3.2016, בקשות לוועדה המקומית מוגשות באמצעות מערכת ארצית ממוחשבת. המערכת החדשה מלווה את כלל שלבי הרישוי באופן מקוון, ומאפשרת הגשה ובדיקה של קבצים על גבי מחשב (ולא על נייר) ומבלי להגיע פיזית למשרדים, וידוא עמידה בזמנים הקבועים בחוק, חסכון בזמן, שקיפות וגיבוי של המסמכים.

התהליך מוטמע בכל הארץ, אדריכלים ומהנדסים העורכים בקשות להגשה עברו סדנאות והכשרות בנושא. המעבר למערכת החדשה ידרוש זמן הסתגלות. יחד עם זאת, אנו מאמינים כי בטווח הארוך המערכת תסייע לייעל ולפשט את הליכי הוצאת היתר הבניה.

לפתיחת תיק מידע נא למלא את טופס בקשה למידע 

מידע נוסף בשער המידע לרישוי ובנייה: http://bonim.pnim.gov.il


מידע שימושי:

 

טפסים וקבצים שימושיים: