הוועדה המקומית היא מוסד תכנון הפועל מכח חוק התכנון והבנייה. מתפקידה של הועדה המקומית להבטיח את קיומן של הוראות חוק זה וכל תקנה על פיו.
חברי הוועדה הם חברי מליאת המועצה ויושב בראשה, ראש המועצה. מהנדס הוועדה הוא מהנדס המועצה.
דיוני הוועדה מתקיימים בדרך כלל ביום בו מתקיימת ישיבת מליאת המועצה. סדר היום של הוועדה והתכניות העולות לדיון מופצים מראש וניתנים לצפייה באתר הוועדה המקומית.

החל מתאריך 01.09.2022 עדכוני הועדה לתכנון ובניה יופיעו באתר ההנדסי של הועדה המקומית לתכנון ובניה.

קיבוץ אילות

ישוב קהילתי באר אורה

קיבוץ אליפז

קיבוץ סמר

קיבוץ יטבתה

קיבוץ גרופית

קיבוץ קטורה

קיבוץ לוטן

קיבוץ יהל

קיבוץ נווה חריף

קיבוץ נאות סמדר

ישוב קהילתי שחרות

* התמונות באדיבות רשות ניקוז ונחלים ערבה, צולמו ב-2 בפברואר 2017.