תאריך הועדה נושאי הועדה החלטות הועדה קבצים נלווים
08/12/2022 החלפת פנסי תאורת ביטחון ביישובי החבל החלטות הועדה
08/12/2022 ביצוע עבודות שיקום גדר ביטחון בישוב אליפז החלטות הועדה
06/12/2022 החלטת במכרז 52.2022 - רכישת כוונות לנשקים החלטות הועדה
09/11/2022 ביצוע עבודות שיקום והרחבת גדר הביטחון בישובים אליפז וסמר החלטות הועדה
09/11/2022 ביצוע עבודות שיקום והרחבת גדר הביטחון בישוב אילות החלטות הועדה
19/10/2022 ביצוע עבודות להחלפת כסאות ותיקון מחיצה באולם הספורט דוביק החלטות הועדה
19/10/2022 מכרז 40.2022 - אספקת שער קונזולי לישובים אילות, סמר ונווה חריף החלטות הועדה
18/10/2022 רכישת רכב ביטחון לישוב אליפז החלטות הועדה
08/09/2022 אישור התקשרות עם קבלן מיזוג אויר להחלפת מערכת מיזוג באולם תרבות האזורי החלטות הועדה
05/07/2022 החלטה במכרז זוטא 33.2022 - עבודות שיפוץ ואינסטלציה באולם הספורט דוביק החלטות הועדה
15/08/2022 החלטה על רכישת רכבי ביטחון לישובים באר אורה ויטבתה החלטות הועדה
02/08/2022 החלטה במכרז 23.2022 - ביצוע עבודות פיתוח ל- 42 מגרשים בקיבוץ לוטן החלטות הועדה
19/07/2022 החלטה במכרז 06.2022 אספקת רישיון 365 החלטות הועדה
17/07/2022 ביטול החלטה במכרז זוטא 61.2021 - שיקום גדר הביטחון בקיבוץ לוטן החלטות הועדה
18/07/2022 החלטה לחידוש ביטוח רכוש וחבויות למועצה האזורית חבל אילות החלטות הועדה
04/07/2022 שיפוץ בתי עולים חדשים בקיבוץ יהל החלטות הועדה
04/07/2022 שיפוץ בתי עולים חדשים בקיבוץ גרופית החלטות הועדה
04/07/2022 שיפוץ בתי עולים חדשים בקיבוץ לוטן החלטות הועדה
18/05/2022 החלטת ועדת מכרזים מיום 17.05.22 מכרז 05.2022 החלטות הועדה
06/06/2022 הגדלת התקשרות במכרז 24.2020 - מנהל פרויקט להקמת כפר אומנים בקיבוץ אילות החלטות הועדה
12/06/2022 החלטה במכרז זוטא 30.2022 - רכש כספות לנשקים החלטות הועדה
11/04/2022 התקשרות עם קבלן לחיבור התשתית למבנים של הפרדת רשתות מים בבית הספר החלטות הועדה
09/03/2022 הרחבת הסכם שביל סינגל החלטות הועדה
15/03/2022 החלטה על רכישת רכבי ביטחון לישובים באר אורה ויטבתה החלטות הועדה
15/02/2022 החלטה במכרז 58.2021- מכרז אספקה ותחזוקה של מדפסות, מכשירים משולבים ומכונות צילום החלטות הועדה
27/12/2021 החלטה במכרז זוטא 61.2021- שיקום גדר הביטחון בקיבוץ לוטן / הגדלת התקשרות במכרז 09.2020 – הקמת שבילי סינגל אופניים בחבל אילות החלטות הועדה
15/11/2021 הגדלת התקשרות במכרז 26.2021- הרחבת גדר הבטחון בקיבוץ אילות החלטות הועדה
08/11/2021 אישור חריגה בסעיפים במכרז 09.2020 – הקמת שבילי סינגל אופניים בחבל אילות החלטות הועדה
01/11/2021 החלטה במכרז 43.2021- מתן שירותי ייעוץ וניהול קמפיין קליטה במועצה האזורית חבל אילות החלטות הועדה
31/10/2021 החלטה במכרז 41.2021- הצללת גני משחקים ביישוב שחרות עבור המועצה האזורית חבל אילות החלטות הועדה
07/10/2021 הגדלת התקשרות עם "אולניק" במכרז זוטא 30.2021 - עבודות פיתוח בבית הכנסת בבאר אורה / הגדלת התקשרות עם "אולניק" במכרז זוטא 40.2021 – חיבור מדרכה בבית הכנסת בבאר אורה החלטות הועדה
03/10/2021 החלטה במכרז 26.2021- הרחבת גדר הבטחון בקיבוץ אילות החלטות הועדה
18/08/2021 החלטה במכרז זוטא 39.2021- החלפת מיכלי הדחה באולם ספורט / החלטה במכרז זוטא 40.2021- חיבור מדרכה לבית הכנסת בבאר אורה החלטות הועדה
17/08/2021 רכש סככות לתחנות אוטובוסים החלטות הועדה
15/08/2021 מכרז 08.2021- ביצוע עבודות פיתוח ל 10 מגרשים בקיבוץ נווה חריף עבור המועצה האזורית חבל אילות החלטות הועדה
13/06/2021 התקשרות עם "מרכז מ.ו.ר" לצורך השכרת מבנה למרפאה בבאר אורה החלטות הועדה
30/05/2021 אישור התקשרות עם חברת YURTIME בע"מ כספק יחיד החלטות הועדה
24/05/2021 החלטה במכרז 30.2021 לביצוע פיתוח בית הכנסת בבאר אורה החלטות הועדה
13/05/2021 הגדלת התקשרות עם "הידקו גבעתי בע"מ" במסגרת מכרז 32.2020 החלטות הועדה
12/05/2021 מכרז 13.2021- מכרז לביצוע עבודות כבישים תשתיות ופיתוח בקיבוץ יטבתה החלטות הועדה
18/04/2021 מכרז 09.2021- אספקת מתקנים וביצוע תכנון והקמה של מתחם כושר בקיבוץ נווה חריף עבור המועצה האזורית חבל אילות החלטות הועדה
10/03/2021 החלטה במכרז 05.2021- מכירת אוטובסים החלטות הועדה
23/02/2021 החלטה במכרז 28.2020- שירותי גרפיקה / דיון במכרז 02.2021- שירותי דפוס לעיתון "קצה המדבר" החלטות הועדה
28/12/2020 החלטה במכרז 22.2020- הרחבת גדר הבטחון בקיבוץ יטבתה החלטות הועדה
17/12/2020 החלטה במכרז 25.2020- פיתוח תשתיות ל-13 מגרשים בקיבוץ לוטן החלטות הועדה
15/12/2020 החלטה במכרז 30.2020- מכירת סיטרואן ג'מפי החלטות הועדה
24/11/2020 תוספת הוצאות לינה למדריכה פדגוגית במסגרת מכרז 18.2020 / החלטה במכרז 23.2020- שירותי ליווי בגביה החלטות הועדה
16/11/2020 התקשרות עם "רוברטו צימרמן הנדסה אזרחית בע"מ" כספק יחיד למדידת ספיקות שפכים בשיטה הגרביטציונית החלטות הועדה
12/11/2020 רכישת רכב 7 מקומות עבור ביה"ס "מעלה שחרות" החלטות הועדה
26/10/2020 רכישת טנדר יד שניה למח' מים וביוב החלטות הועדה
22/10/2020 מכרז 09.2020- הקמת שבילי סינגל אופניים בחבל אילות / מכרז 15.2020- הקמת מרכז מוזיקה / מכרז 19.2020- הקמת מועדון נוער החלטות הועדה
13/10/2020 מכרז 15.2020- הקמת מתחם עבור מרכז מוזיקה בחבל אילות / מכרז 19.2020- אספקת והתקנת מבנה יביל עבור מועדון נוער בחבל אילות החלטות הועדה
22/09/2020 מכרז 24.2020- מנהל פרויקט להקמת כפר אומנים בחבל אילות החלטות הועדה
16/09/2020 מכרז 24.2020- מנהל פרויקט להקמת כפר אומנים בחבל אילות / מכרז 21.2020- סככת הצללה למסוף אוטובוסים "נוף אדום" / מכרז 09.2020- ביצוע שבילי סינגל אופניים בחבל אילות / פטור ספק יחיד למפקח הקמת שבילי סינגל בחבל אילות החלטות הועדה
07/09/2020 מכרז 18.2020- מדריכה פדגוגית לגני הילדים / מכרז 21.2020- סככת הצללה במסוף אוטובוסים "נוף אדום" / מכרז 09.2020- ביצוע שבילי סינגל אופניים בחבל אילות / רכישת טנדר יד 2 עבור המועצה החלטות הועדה
06/08/2020 מכרזי תשתיות "בית קטן בערבה"- 02.2020 ו- 10.2020 / מכרז 20.2020- ניהול נק' הזנקה החלטות הועדה
29/07/2020 מכרז 11.2020- הקמת תחנת אוטובוסים בצומת הכניסה לשדה"ת "רמון" / מכרז 03.2020- מערכות גביה ופיננסיות ממוחשבות / מכרזים 02.2020 ו-10.2020- תשתיות "בית קטן בערבה" בגרופית ואליפז החלטות הועדה
07/07/2020 מכרז 17.2019- מערכת מידע לוועדה המקומית / מכרז 03.2020- רישיון, שימוש ואחזקה במערכות גביה ופיננסיות ממוחשבות החלטות הועדה