תאריך הועדה נושאי הועדה החלטות הועדה קבצים נלווים
10/01/2023 מכירת 2 אוטובוסים מהמועצה החלטות הועדה
10/08/2022 אישור התקשרות עם קבלן לצורך תיקון פיצוץ מים החלטות הועדה
30/05/2022 אישור התקשרות עם קבלן לצורך תיקון פרגולות בבי"ס נוף אדום החלטות הועדה