תאריך הועדה נושאי הועדה החלטות הועדה קבצים נלווים
07/09/2020 בדיקה החלטות הועדה קבצים נלווים