תאריך הועדה נושאי הועדה החלטות הועדה קבצים נלווים
27/10/2022 התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח מכרז לאספקה,התקנה ואחזקת מתקני משחק החלטות הועדה
27/10/2022 התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח מכרז לאספקה,התקנה ואחזקת מתקני משחק החלטות הועדה
31/07/2022 אישור התקשרות במסגרת מכרז 6.15 של המשרד לבט"פ לרכש והקמה של מערכים טכנולוגיים מתקדמים החלטות הועדה
27/05/2021 החלטה על רכישת 2 אוטובוסים מכרז לאספקת אוטובוסים אב.28.2020 החלטות הועדה
29/05/2022 אישור התקשרות עם חברת ליסינג במסגרת מכרז משכ"ל 24/2020 החלטות הועדה
09/05/2022 אישור התקשרות במסגרת מכרז חשכ"ל מממ-01-2016 – לאספקת שירותי תקשורת סלולאריים החלטות הועדה
16/02/2022 החלטה על התקשרות עם חברה לליסינג תפעולי החלטות הועדה
14/02/2022 אישור התקשרות במסגרת מכרז חשכ"ל 04-2019 - מנהל הרכב הממשלתי לרכישת רכבי מיצובישי טריטון החלטות הועדה
26/01/2022 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז: לת/15/2021 החלטות הועדה
29/11/2021 החלטה על התקשרות עם כהן בנימין תאורה בע"מ במסגרת מכרז אמ/38/2020 ל הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים של משכ"ל החלטות הועדה
15/11/2021 החלטה על התקשרות עם SMBIT בע"מ במסגרת מכרז תנ/22/2020 לאספקת שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה של משכ"ל / החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח במכרז: הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים מס': אמ/ 38/2020 החלטות הועדה
25/10/2021 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח במכרז: אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית תנ/22/2020 החלטות הועדה
13/10/2021 אישור התקשרות במסגרת מכרז חשכ"ל 3-2015- מנהל הרכב הממשלתי לרכישת רכב בטחון לקיבוץ אילות החלטות הועדה
07/10/2021 התקשרות עם חברה לליסינג תפעולי במסגרת מכרז משכ"ל מס' לת/ 02/0202 החלטות הועדה
15/08/2021 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח ובחירת ספק במכרז: מיכלי אצירה מס' פמ/ 12/0202 החלטות הועדה קובץ נלווה
06/07/2021 התקשרות עם חברה לליסינג תפעולי במסגרת מכרז משכ"ל מס' לת/ 02/0202 החלטות הועדה
29/06/2021 החלטה על התקשרות עם ר.ק.ל.ט אחזקות בע"מ למתן שירותי ניקיון החלטות הועדה
13/06/2022 החלטה על רכישת 2 אוטובוסים מכרז לאספקת אוטובוסים אב.28.2020 החלטות הועדה
27/05/2021 התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח במכרז לאספקת אטובוסים מס' אב/28/2020 החלטות הועדה
26/05/2021 החלטה על התקשרות לשירותי אבטחה במכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה מס': ש/04/2020 החלטות הועדה
11/04/2021 אישור התקשרות עם "כלמוביל בע"מ" לרכישת רכב בטחון לקיבוץ קטורה במסגרת מכרז חשכ"ל 3-2015 החלטות הועדה
12/01/2021 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: מתן שירותי אבטחה ושמירה, מס' מכרז: ש/4/2020 החלטות הועדה
21/12/2020 התקשרות עם משכ"ל וחברת "י.מ. הברקות נדל"ן בע"מ" למתן שירותי ניקיון במסגרת מכרז שנ/12/2019 החלטות הועדה קבצים נלווים
09/11/2020 התקשרות עם משכ"ל לניהול ופיקוח במסגרת מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב מס' לת/24/2020 החלטות הועדה קובץ נלווה
11/08/2020 התקשרות לרכישת שלדת משאית באמצעות מכרז חשכ"ל ובניהול של משכ"ל החלטות הועדה קובץ נלווה
26/07/2020 התקשרות לרכישת מיניבוס באמצעות מכרז חשכ"ל החלטות הועדה קובץ נלווה
01/07/2020 התקשרות עם משכ"ל לניהול ופיקוח במסגרת מכרז מב/ 35/2019 לביצוע גדר בטחון בקיבוץ לוטן החלטות הועדה
26/04/2020 הארכת התקשרות עם משכ"ל ועם חברת מודיעין אזרחי בע"מ למתן שירותי אבטחה במוסדות חינוך לאור משבר הקורונה החלטות הועדה קובץ נלווה
10/02/2020 התקשרות עם משכ"ל לניהול ופיקוח במסגרת מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב מס' לת/25/2019 החלטות הועדה