תאריך הועדה נושאי הועדה החלטות הועדה קבצים נלווים
03/01/2023 אישור התקשרות עם יועץ מים וביוב ועם אדריכל נוף לתכנון מפורט 100 יח"ד בישוב שחרות החלטות הועדה
15/12/2022 אישור התקשרות עם יועץ לתכנון כבישים ל100 יח"ד בשחרות החלטות הועדה
27/10/2022 התקשרות עם מודד ל 100 יח"ד בשחרות החלטות הועדה
27/10/2022 התקשרות עם מנהל פרויקט ל 100 יח"ד בשחרות החלטות הועדה
23/10/2022 ליווי אירגוני למחלקת צעירים וצמ"ד החלטות הועדה
06/10/2022 אישור התקשרות עם יועץ אירגוני לבניה והובלת תוכנית מנטורינג לעתודה ניהולית החלטות הועדה
20/09/2022 התקשרות עם מתכנן לביצוע סקר גיאולוגי החלטות הועדה
06/09/2022 אישור התקשרות עם אדריכל לתכנון בינוי 60 יח"ד בנווה חריף החלטות הועדה
24/10/2022 אישור התקשרות עם עמותת נינו צ'ופ החלטות הועדה
22/08/2022 הגדלת התקשרות עם מתכנני פרויקט 18 יח"ד באליפז החלטות הועדה
23/08/2022 הגדלת התקשרות עם אדריכל נוף בפרויקט 18 יח"ד מפורט באליפז החלטות הועדה
17/08/2022 הגדלת התקשרות עם מתכנני פרויקט בינוי מפורט ל 100 יח"ד בשחרות החלטות הועדה
14/08/2022 אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
25/07/2022 אישור התקשרות עם יועץ כלכלי בתחום המים והביוב וכן הכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר שונים החלטות הועדה
18/07/2022 אישור התקשרות עם אדריכל להכנת תוכנית חלוקה לא.ת. נוף אדום והכנה של תוכנית הצרחת שטחים ואישורה בועדה המקומית החלטות הועדה
17/07/2022 אישור התקשרות עם שמאי מקרקעין עבור המרפאה האזורית החלטות הועדה
03/07/2022 אישור התקשרות עם עו"ס ורכזת מרחב חינוכי חברתי לעולים החלטות הועדה
06/06/2022 הגדלת התקשרות עם שימקוטק החלטות הועדה
24/05/2022 אישור התקשרות עם אדריכל לתכנון מרכז הפעלה החלטות הועדה
17/05/2022 אישור יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה
10/05/2022 הגדלת התקשרויות עם מתכנני פרויקט בינוי מפורט 180 יח"ד בישוב באר אורה החלטות הועדה
15/05/2022 התקשרות עם מתכננים ל- 27 יח"ד בקיבוץ סמר החלטות הועדה
01/05/2022 אישור התקשרות עם מנהל פרויקט ל27 יח' בקיבוץ סמר החלטות הועדה
04/04/2022 אישור התקשרות עם אדריכל להכנת תב"ע לשיקום בריכות המנגן בתמנע החלטות הועדה
26/04/2022 אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
12/04/2022 אישור התקשרות עם "מרשל הנדסה" לצורך תכנון מיגון קו קצא"א החלטות הועדה
04/04/2022 התקשרות עם אדריכל להכנת תב"ע לשיקום בריכות מנגן תמנע החלטות הועדה
02/03/2022 התקשרות עם קיבוץ קטורה להעמדת יועץ לראש המועצה התחומים הקשורים לגיוס משאבים לאזור דרך JNF החלטות הועדה
10/01/2022 אישור התקשרות עם יועץ לביצוע ליווי בתחום המכרזים וההתקשרויות - שחר בן יוסף החלטות הועדה
12/01/2022 אישור התקשרות עם יועץ משפטי למים וביוב / אישור התקשרות עם מודד למדידת חניות בבאר אורה החלטות הועדה
07/12/2021 אישור התקשרות עם יועץ תנועה למועצה / אישור התקשרות עם הועד המקומי באר אורה למתן שירותי ניקיון למבנה המרפאה בבאר אורה / אישור התקשרות עם יועץ קונסטרוקציה להקמת כפר אומנים בקיבוץ אילות החלטות הועדה
11/11/2021 אישור התקשרות עם מתכנן חשמל תקשורת ותאורה לתב"ע שכונת צעירים בבאר אורה / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
27/10/2021 אישור התקשרות עם מתכנן מים וביוב לתב"ע שכונת צעירים בבאר אורה / אישור התקשרות עם מנהל לפרויקט תשתיות ל-24 יח"ד ביטבתה / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
24/10/2021 הגדלת התקשרות עם אדריכל נוף לתכנון מגרשים בקיבוץ לוטן במימון משרד הבינוי והשיכון החלטות הועדה
18/10/2021 אישור התקשרות עם "שחר חדש אומנים" לצורך מופע סטנדאפ למתנדבי כוחות הבטחון / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
14/10/2021 התקשרות עם מפקח לפרויקט תשתיות ל-24 יח' דיור ביטבתה / התקשרות עם ריף הדולפינים באילת לביצוע סדנה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים / התקשרות עם יועץ לליווי קליטת גרעין הראל בקיבוץ נוה חריף / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
10/10/2021 אישור יועצים למאגר היועצים / אישור התקשרות עם גיאולוג לצורך תכנון שכונת צעירים בבאר אורה / אישור התקשרות לקבוצה טיפולית "מדבריות" החלטות הועדה
03/10/2021 התקשרות עם יועץ סביבתי לתב"ע חקלאות ימית נחל עמרם החלטות הועדה
14/09/2021 התקשרות עם יועץ חשמל לתב"ע חקלאות ימית נחל עמרם החלטות הועדה
13/09/2021 התקשרות עם עו"ד בנושא הסקר הסייסמי לפרוייקט חיפוש גז ונפט בערבה הדרומית החלטות הועדה
12/09/2021 התקשרות עם מודד לצורך תכנון שכונת צעירים בבאר אורה / הוספת מפעיל חוג למאגר מפעילי החוגים של המועצה / התקשרות עם יועץ תנועה לרשות התמרור / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
19/08/2021 אישור יועצים למאגר / אישור התקשרות עם אדריכל נוף ויועץ הידרולוגי לתכנון שכונת צעירים בבאר אורה החלטות הועדה
15/08/2021 אישור יועצים למאגר / אישור התקשרות עם יועץ ארגוני / אישור הגדלת התקשרות עם יועץ הידרולוגי לתב"ע חקלאות ימית / אישור התקשרות עם יועץ איכה"ס לתב"ע שכונת צעירים בבאר אורה החלטות הועדה
25/07/2021 התקשרות עם מתכננים להקמת כפר אומנים בקיבוץ אילות / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
06/07/2021 אישור יועצים למאגר/ אישור פניה ליועצים מחוץ למאגר לצורך ייעוץ ארגוני / אישור התקשרות עם מתכנן להכנת פרוגראמה להרחבת המרפאה האזורית החלטות הועדה
17/06/2021 אישור רכש ציוד לצח"י יטבתה במימון היח' להתיישבות ותשתית לאומית / הוספת מפעילת חוג יוגה למאגר החוגים של המועצה החלטות הועדה
13/06/2021 אישור יועצים למאגר / התקשרות עם אקולוג ימי / ביצוע דיגום להנגשת מיניבוס החלטות הועדה
26/05/2021 התקשרות עם מתכנני משרד השיכון להקמת שכונת צעירים בבאר אורה החלטות הועדה
19/05/2021 אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
10/05/2021 אישור התקשרות עם יועץ תנועה למועצה / אישור התקשרות עם יועץ תנועה לרשות התמרור / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
29/04/2021 אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
18/04/2021 הוספת יועצים למאגר היועצים / הוספת מפעילי חוגים למאגר מפעילי החוגים החלטות הועדה
25/03/2021 אישור התקשרות עם מנהל פרויקטים באגף ההנדסה / אישור התקשרות עם ממונה אבטחת מידע / אישור הוספת יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה קובץ נלווה
09/03/2021 התקשרות עם יועצים ומתכננים להקמת מתחם כפר אומנים בקיבוץ אילות / התקשרות עם מתכננים לתב"ע קיבוץ אליפז / הוספת יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה
23/02/2021 אישור התקשרות עם " מקור אומני הפח אילת בע"מ" לביצוע התאמות ושינויים בביה"ס נוף אדום החלטות הועדה קובץ נלווה
10/02/2021 התקשרות עם יועץ לביצוע בדיקת תקבולי "חלף היטל השבחה" מרמ"י / התקשרות עם מתכנני משב"ש לביצוע תכנון תב"ע מפורט ביישוב אליפז / אישור פניה ליועצים מחוץ למאגר היועצים לממונה אבטחת מידע / הוספת יועצים למאגר החלטות הועדה
10/02/2021 ועדת פטור- התקשרות עם עו"ד מומחה לתביעות נזיקין החלטות הועדה
26/01/2021 התקשרות עם יועץ ביטוח לשנת 2021 החלטות הועדה קובץ נלווה
17/01/2021 אישור רכש ציוד לצח"י גרופית במימון היח' להתיישבות ותשתית לאומית / אישור מכירת משאית 52-625-56 ללא פרסום והצעות מחיר / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה קובץ נלווה
29/12/2020 עדכון התקשרות עם עוזי שפילברג ליעוץ כלכלי למערכת הכספית הנלוות להקמת והפעלת מערכת הביוב האזורית החלטות הועדה קובץ נלווה
27/12/2020 התקשרות עם "אנויטק בע"מ" לביצוע דיגום אויר באיזור באר אורה לשנת 2021 החלטות הועדה
22/12/2020 אישור התקשרות עם המכללה האקדמית "קיי" לצורך הפעלת תכנית "קנגרו" בבית הספר היסודי "נוף אדום" החלטות הועדה
21/12/2020 אישור התקשרות עם "אדריכל איתי אשחר" לתכנון הרחבת ושיפוץ מבנה רב תכליתי (מועדון) בקיבוץ אליפז החלטות הועדה
17/12/2020 התקשרות עם "האקדמיה למדעי ההפסקה" במסגרת תכנית הכלה והשתלבות בתקצוב משרד החינוך / צירוף יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה
04/11/2020 החלטה על החלפת זוכה במכירת רכב מועצה- סובארו אאוטבק מ"ר: 63-337-67 / צירוף יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה
02/11/2020 החלטה על החלפת זוכה במכירת רכב מועצה- סובארו אאוטבק מ"ר: 63-337-67 החלטות הועדה
29/10/2020 אישור מכירת רכב מועצה- סובארו אאוטבק מ"ר: 63-337-67 החלטות הועדה
28/10/2020 אישור יועצים למאגר / אישור מפעילי חוגים למאגר החוגים / אישור התקשרות עם יועץ ארגוני החלטות הועדה
21/09/2020 התקשרות עם אדריכל להקמת כפר האומנים בקיבוץ אילות, התקשרות עם מפעילי חוגים לגני הילדים החלטות הועדה
30/08/2020 הגדלת התקשרות עם עמיחי אדריכלים בע"מ לתכנון תב"ע נוה חריף החלטות הועדה
17/03/2020 התקשרות עם מנהל לפרויקט "בית קטן בערבה" / התקשרות עם מנהל לפרויקט "בית ספר עצמאי אנרגטית" / התקשרות עם מתכנן תב"ע החלטות הועדה
24/02/2020 רכש והתקנת אלמנטים של "מוסו" בבית הספר "נוף אדום" החלטות הועדה
17/02/2020 רכישת גרורי כיבוי אש החלטות הועדה