תאריך הועדה נושאי הועדה החלטות הועדה קבצים נלווים
10/10/2021 אישור יועצים למאגר היועצים / אישור התקשרות עם גיאולוג לצורך תכנון שכונת צעירים בבאר אורה / אישור התקשרות לקבוצה טיפולית "מדבריות" החלטות הועדה
03/10/2021 התקשרות עם יועץ סביבתי לתב"ע חקלאות ימית נחל עמרם החלטות הועדה
14/09/2021 התקשרות עם יועץ חשמל לתב"ע חקלאות ימית נחל עמרם החלטות הועדה
13/09/2021 התקשרות עם עו"ד בנושא הסקר הסייסמי לפרוייקט חיפוש גז ונפט בערבה הדרומית החלטות הועדה
12/09/2021 התקשרות עם מודד לצורך תכנון שכונת צעירים בבאר אורה / הוספת מפעיל חוג למאגר מפעילי החוגים של המועצה / התקשרות עם יועץ תנועה לרשות התמרור / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
19/08/2021 אישור יועצים למאגר / אישור התקשרות עם אדריכל נוף ויועץ הידרולוגי לתכנון שכונת צעירים בבאר אורה החלטות הועדה
15/08/2021 אישור יועצים למאגר / אישור התקשרות עם יועץ ארגוני / אישור הגדלת התקשרות עם יועץ הידרולוגי לתב"ע חקלאות ימית / אישור התקשרות עם יועץ איכה"ס לתב"ע שכונת צעירים בבאר אורה החלטות הועדה
25/07/2021 התקשרות עם מתכננים להקמת כפר אומנים בקיבוץ אילות / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
06/07/2021 אישור יועצים למאגר/ אישור פניה ליועצים מחוץ למאגר לצורך ייעוץ ארגוני / אישור התקשרות עם מתכנן להכנת פרוגראמה להרחבת המרפאה האזורית החלטות הועדה
17/06/2021 אישור רכש ציוד לצח"י יטבתה במימון היח' להתיישבות ותשתית לאומית / הוספת מפעילת חוג יוגה למאגר החוגים של המועצה החלטות הועדה
13/06/2021 אישור יועצים למאגר / התקשרות עם אקולוג ימי / ביצוע דיגום להנגשת מיניבוס החלטות הועדה
26/05/2021 התקשרות עם מתכנני משרד השיכון להקמת שכונת צעירים בבאר אורה החלטות הועדה
19/05/2021 אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
10/05/2021 אישור התקשרות עם יועץ תנועה למועצה / אישור התקשרות עם יועץ תנועה לרשות התמרור / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
29/04/2021 אישור יועצים למאגר החלטות הועדה
18/04/2021 הוספת יועצים למאגר היועצים / הוספת מפעילי חוגים למאגר מפעילי החוגים החלטות הועדה
25/03/2021 אישור התקשרות עם מנהל פרויקטים באגף ההנדסה / אישור התקשרות עם ממונה אבטחת מידע / אישור הוספת יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה קובץ נלווה
09/03/2021 התקשרות עם יועצים ומתכננים להקמת מתחם כפר אומנים בקיבוץ אילות / התקשרות עם מתכננים לתב"ע קיבוץ אליפז / הוספת יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה
23/02/2021 אישור התקשרות עם " מקור אומני הפח אילת בע"מ" לביצוע התאמות ושינויים בביה"ס נוף אדום החלטות הועדה קובץ נלווה
10/02/2021 התקשרות עם יועץ לביצוע בדיקת תקבולי "חלף היטל השבחה" מרמ"י / התקשרות עם מתכנני משב"ש לביצוע תכנון תב"ע מפורט ביישוב אליפז / אישור פניה ליועצים מחוץ למאגר היועצים לממונה אבטחת מידע / הוספת יועצים למאגר החלטות הועדה
10/02/2021 ועדת פטור- התקשרות עם עו"ד מומחה לתביעות נזיקין החלטות הועדה
26/01/2021 התקשרות עם יועץ ביטוח לשנת 2021 החלטות הועדה קובץ נלווה
17/01/2021 אישור רכש ציוד לצח"י גרופית במימון היח' להתיישבות ותשתית לאומית / אישור מכירת משאית 52-625-56 ללא פרסום והצעות מחיר / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה קובץ נלווה
29/12/2020 עדכון התקשרות עם עוזי שפילברג ליעוץ כלכלי למערכת הכספית הנלוות להקמת והפעלת מערכת הביוב האזורית החלטות הועדה קובץ נלווה
27/12/2020 התקשרות עם "אנויטק בע"מ" לביצוע דיגום אויר באיזור באר אורה לשנת 2021 החלטות הועדה
22/12/2020 אישור התקשרות עם המכללה האקדמית "קיי" לצורך הפעלת תכנית "קנגרו" בבית הספר היסודי "נוף אדום" החלטות הועדה
21/12/2020 אישור התקשרות עם "אדריכל איתי אשחר" לתכנון הרחבת ושיפוץ מבנה רב תכליתי (מועדון) בקיבוץ אליפז החלטות הועדה
17/12/2020 התקשרות עם "האקדמיה למדעי ההפסקה" במסגרת תכנית הכלה והשתלבות בתקצוב משרד החינוך / צירוף יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה
04/11/2020 החלטה על החלפת זוכה במכירת רכב מועצה- סובארו אאוטבק מ"ר: 63-337-67 / צירוף יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה
02/11/2020 החלטה על החלפת זוכה במכירת רכב מועצה- סובארו אאוטבק מ"ר: 63-337-67 החלטות הועדה
29/10/2020 אישור מכירת רכב מועצה- סובארו אאוטבק מ"ר: 63-337-67 החלטות הועדה
28/10/2020 אישור יועצים למאגר / אישור מפעילי חוגים למאגר החוגים / אישור התקשרות עם יועץ ארגוני החלטות הועדה
21/09/2020 התקשרות עם אדריכל להקמת כפר האומנים בקיבוץ אילות, התקשרות עם מפעילי חוגים לגני הילדים החלטות הועדה
30/08/2020 הגדלת התקשרות עם עמיחי אדריכלים בע"מ לתכנון תב"ע נוה חריף החלטות הועדה
17/03/2020 התקשרות עם מנהל לפרויקט "בית קטן בערבה" / התקשרות עם מנהל לפרויקט "בית ספר עצמאי אנרגטית" / התקשרות עם מתכנן תב"ע החלטות הועדה
24/02/2020 רכש והתקנת אלמנטים של "מוסו" בבית הספר "נוף אדום" החלטות הועדה
17/02/2020 רכישת גרורי כיבוי אש החלטות הועדה