תאריך הועדה נושאי הועדה החלטות הועדה קבצים נלווים
17/01/2021 אישור רכש ציוד לצח"י גרופית במימון היח' להתיישבות ותשתית לאומית / אישור מכירת משאית 52-625-56 ללא פרסום והצעות מחיר / אישור יועצים למאגר החלטות הועדה קובץ נלווה
29/12/2020 עדכון התקשרות עם עוזי שפילברג ליעוץ כלכלי למערכת הכספית הנלוות להקמת והפעלת מערכת הביוב האזורית החלטות הועדה קובץ נלווה
27/12/2020 התקשרות עם "אנויטק בע"מ" לביצוע דיגום אויר באיזור באר אורה לשנת 2021 החלטות הועדה
22/12/2020 אישור התקשרות עם המכללה האקדמית "קיי" לצורך הפעלת תכנית "קנגרו" בבית הספר היסודי "נוף אדום" החלטות הועדה
21/12/2020 אישור התקשרות עם "אדריכל איתי אשחר" לתכנון הרחבת ושיפוץ מבנה רב תכליתי (מועדון) בקיבוץ אליפז החלטות הועדה
17/12/2020 התקשרות עם "האקדמיה למדעי ההפסקה" במסגרת תכנית הכלה והשתלבות בתקצוב משרד החינוך / צירוף יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה
04/11/2020 החלטה על החלפת זוכה במכירת רכב מועצה- סובארו אאוטבק מ"ר: 63-337-67 / צירוף יועצים למאגר היועצים החלטות הועדה
02/11/2020 החלטה על החלפת זוכה במכירת רכב מועצה- סובארו אאוטבק מ"ר: 63-337-67 החלטות הועדה
29/10/2020 אישור מכירת רכב מועצה- סובארו אאוטבק מ"ר: 63-337-67 החלטות הועדה
28/10/2020 אישור יועצים למאגר / אישור מפעילי חוגים למאגר החוגים / אישור התקשרות עם יועץ ארגוני החלטות הועדה
21/09/2020 התקשרות עם אדריכל להקמת כפר האומנים בקיבוץ אילות, התקשרות עם מפעילי חוגים לגני הילדים החלטות הועדה
30/08/2020 הגדלת התקשרות עם עמיחי אדריכלים בע"מ לתכנון תב"ע נוה חריף החלטות הועדה
17/03/2020 התקשרות עם מנהל לפרויקט "בית קטן בערבה" / התקשרות עם מנהל לפרויקט "בית ספר עצמאי אנרגטית" / התקשרות עם מתכנן תב"ע החלטות הועדה
24/02/2020 רכש והתקנת אלמנטים של "מוסו" בבית הספר "נוף אדום" החלטות הועדה
17/02/2020 רכישת גרורי כיבוי אש החלטות הועדה