תאריך הועדה נושאי הועדה החלטות הועדה קבצים נלווים
21/09/2020 התקשרות עם אדריכל להקמת כפר האומנים בקיבוץ אילות, התקשרות עם מפעילי חוגים לגני הילדים החלטות הועדה
30/08/2020 הגדלת התקשרות עם עמיחי אדריכלים בע"מ לתכנון תב"ע נוה חריף החלטות הועדה