תאריך הועדה נושאי הועדה החלטות הועדה קבצים נלווים
25/07/2021 אישור רכש אזעקות לנשקיות החלטות הועדה
06/07/2021 רכש גרור כיבוי אש לקיבוץ נאות סמדר החלטות הועדה
27/06/2021 אישור התקשרות עם קבלן לחיבור בית כנסת בבאר אורה למערכת הביוב של היישוב החלטות הועדה