לממש ולפתח את החלום ההתיישבותי החלוצי של האזור, המושתת על ערכים של לכידות קהילתית, שיתוף ועזרה הדדית ופיתוח כלכלי תואם, בזיקה ליתרונות היחסיים של האזור ותוך התייחסות סביבתית כוללת.

לשמר ולטפח את אופיו ההתיישבותי השיתופי והקהילתי

להיות האזור המוביל בארץ בתחום האנרגיה המתחדשת

להפוך למוקד של מחקר ופיתוח בנושאי אנרגיה, חקלאות וסביבה

לנהל מדיניות פיתוח בר קיימא, תוך שמירה על השטחים הפתוחים

לטפח חינוך ערכי ואיכותי

לפתח חקלאות ייחודית לאזור

לפתח תיירות ייחודית לאזור

לפתח תעשיה ייחודית לאזור