מחלקת המים של המועצה אחראית על אספקת המים לישובים שאינם קיבוצים. המחלקה עוסקת בניהול מערכות המים (מי שתיה ומים מליחים) במרכז האזורי ובבאר אורה.

ניהול מערכת המים כולל:

  • תכנון מערכות אספקת המים
  • מעקב חודשי אחר צריכות המים
  • סיוע בתיקון דליפות
  • מתן מענה לצרכנים חדשים
  • קשר עם גזברות המועצה
  • ייצוג המועצה ברשות המים