מידע על משק הביוב והמים, מדווח על ידי המועצה האזורית לרשות המים.