פיתוח מקורות מים חדשים בערבה הדרומית

פיתוח מקורות מים חדשים בערבה הדרומית

תחומי עיסוק האגודה

  • ייצוג האזור בכל הקשור למים לחקלאות, לצריכה ביתית ולתעשיה
  • יזום ופיתוח של מערכות הספקת המים לאזור
  • הקמה וניהול של מפעל קולחי אילת
  • סיוע בנושאים מנהליים הקשורים להקצבות מים, איכות מים, בדיקות מים, שימוש במי קולחין לחקלאות, מז"חים ותשלומים עבור מים
  • פעילות כמחלקת המים של המועצה האזורית חבל אילות

מידע נוסף

אתר רשות המים
 

ליצירת קשר

אבי רמות
מנהל אגודת המים
08-6355810
054-9799212
נחשון יחזקאל
מנהל קולחי אילת
08-6355811
054-9799213