תחומי עיסוק האגודה

  • ייצוג האזור בכל הקשור למים לחקלאות, לצריכה ביתית ולתעשיה.
  • יזום ופיתוח של מערכות הספקת המים לאזור.
  • הקמה וניהול של מפעל קולחי אילת.
  • סיוע בנושאים מנהליים הקשורים להקצבות מים, איכות מים, בדיקות מים, שימוש במי קולחין לחקלאות, מז"חים ותשלומים עבור מים.
  • פעילות כמחלקת המים של המועצה האזורית חבל אילות.
  • ניהול מערכת המים בבאר אורה ובמרכז האזורי.

 

מידע נוסף

אתר רשות המים
דו"ח איכות המים אוק׳ - דצמ׳ 2013

 

ליצירת קשר

אבי רמות
מנהל אגודת המים
08-6355810
054-9799212
נחשון יחזקאל
אחראי קולחי אילת
08-6355811
054-9799213