מצורף סדר יום, מסמך החלטות ופרוטוקול לישיבת הועדה המקומית שהתקיימה ביום ראשון 25/6/17: 

 

להלן המסמכים הנלווים:

 

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: