החל מ- 01/03/2022 כל פרסומי ישיבות הועדה המקומית "רשות רישוי" יפורסמו באתר יעודי , בכדי לעבור לאתר לחץ כאן>>>>