ישיבה מס' 072017 של הועדה המקומית לתכנון ובניה תתקיים ביום ראשון 24/9/17 בשעה 09:00 בחדר הישיבות.

 

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: