ישיבה מס' 082017 של הועדה המקומית לתכנון ובניה תתקיים ביום ראשון 29/10/17 בשעה 08:30 במועדון בקיבוץ גרופית.

 

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: